Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

RESEARCH AND BRIEFINGS

Global Insurance Market Report - 2019 Q4

 


Czwarty kwartał 2019 r. zakończył się 11% wzrostem cen ubezpieczeń na świecie – wynika z najnowszego raportu Marsh Global Insurance Market Index, będącego cyklicznym zestawieniem stawek odnowieniowych oferowanych przez ubezpieczycieli.

Do średniego wzrostu cen przyczyniły się wyższe stawki ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń finansowych i profesjonalnych. Poniżej zestawiamy najważniejsze wnioski z raportu:

  • Czwarty kwartał 2019 r. zakończył się dziewiątym z rzędu wzrostem cen ubezpieczeń.
  • W skali globalnej ceny ubezpieczeń majątkowych wzrosły średnio o 13%. Ubezpieczenia finansowe i profesjonalne osiągnęły blisko 18% wzrost. Wyższe ceny odnotowały także ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (z 3% wzrostem).
  • Ceny ubezpieczeń w czwartym kwartale 2019 r. wzrosły we wszystkich regionach na świecie, kontynuując tym samym tendencję zwyżkową obserwowaną przez cztery poprzednie kwartały.
  • Po raz pierwszy w historii indexu, średni wzrost cen ubezpieczeń we wszystkich regionach na świecie wyniósł min. 5%
  • Region Pacyfiku kontynuuje utrzymującą się od trzech lat tendencję zwyżkową, osiągając najwyższy, 21% wzrost stawek ubezpieczeniowych. Na wzrost cen ubezpieczeń w tym regionie wpływają głównie ubezpieczenia D&O oraz majątkowe.

Constant bar chart represents Global Insurance Composite Pricing Change.