Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

RESEARCH & BRIEFINGS

Internet rzeczy: budowanie odporności w cyber przestrzeni

 


Internet rzeczy (IoT) istotnie poprawia efektywność organizacyjną, zmieniając dotychczasowe doświadczenia klientów, pobudzając innowacyjność i możliwości biznesowe. Wzrost ilości urządzeń radykalnie zmienia krajobraz ryzyk cybernetycznych, tworząc tym samym nowe luki w zabezpieczeniach produktów i systemach organizacji, które je tworzą i wdrażają.

Artykuł „The Internet of Everything:  Building Cyber Resilience in a Connected World” bada, w jaki sposób urządzenia podłączone do Internetu – od zabawek, lodówek, po urządzenia medyczne i przemysłowe systemy kontroli – wprowadzają lub zwiększają ryzyka cybernetyczne w przedsiębiorstwach, które je projektują, produkują lub użytkują. Artykuł sprawdza także, w jaki sposób organizacje mogą przeciwdziałać zagrożeniom cybernetycznym związanym z IoT, wykorzystując przy tym ocenę ryzyka oraz przegląd swoich polis ubezpieczeniowych w zakresie ryzyka cyber i E&O.

Kluczowe wnioski wynikające z treści artykułu:

  • Wielu urządzeniom typu „smart” brakuje zarówno mocnych, jak i podstawowych zabezpieczeń lub wsparcia produktu w postaci aktualizacji i patchingu, co czyni je szczególnie podatnymi na pojawiające się słabości sprzętu i oprogramowania.
  • Inteligentna technologia, łącząca systemy komputerowe i urządzenia z Internetem może narazić organizację na zagrożenia cybernetyczne, które nie były dotąd  brane pod uwagę.
  • Ataki cybernetyczne, które zakłócają funkcje urządzeń IoT, takie jak pojazdy czy rozruszniki serca mogą stanowić poważne zagrożenie dla ludzkiego życia i własności.
  • Politycy wykazują zainteresowanie bezpieczeństwem urządzeń IoT, podejmując działania regulacyjne i legislacyjne w celu poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego.

Zapraszamy do lektury całego artykułu.