Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

RAPORTY I BADANIA

Mapa Ryzyk Politycznych Marsh 2017: Przedsiębiorcy w obliczu globalnych zagrożeń geopolitycznych

 


Decyzja Wielkiej Brytanii w sprawie Brexitu oraz zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA to wydarzenia z ubiegłego roku, które będą miały wpływ na światowe zmiany polityczne w 2017 roku.

Do zmian geopolitycznych na świecie w 2017 roku przyczynią się m.in.: liczne wybory federalne, powszechne i prezydenckie w wielu krajach, zagrożenie sukcesją stanowisk zarządczych w wybranych państwach oraz kontynuacja polaryzacji ekonomicznej. Jak wynika z opracowanej przez Marsh Politycznej Mapy Ryzyk 2017, organizacje międzynarodowe działające zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się muszą odpowiednio przygotować się na narastające zagrożenia ekonomiczne i polityczne.

Głos Wielkiej Brytanii w sprawie Brexitu oraz wynik wyborów prezydenckich w USA to wydarzenia, do których przyczyniły się czynniki takie jak:

  • Napięta sytuacja imigracyjna.
  • Wzrost zagrożenia terrorystycznego.
  • Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego.

Powyższe czynniki będą powodowały narastanie zagrożeń politycznych na świecie w 2017 roku. Nasilający się protekcjonizm przyczyni się do pogorszenia stosunków wielu państaw, a wysoki poziom globalizacji może mieć negatywny wpływ na rozwój handlu światowego.

Do kwestii wymagających szczególnych obserwacji w 2017 roku należą:

Europa: Konsekwencją decyzji Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej jest narastający niepokój związany z przyszłością negocjacji oraz handlu pomiędzy Wielką Brytanią a UE. Nadchodzące zmiany będą w szczególności dotyczyć organizacji międzynarodowych. Jednym z największych wyzwań dla władz Wielkiej Brytanii będzie osiągnięcie równowagi pomiędzy realizacją obietnic złożonych wyborcom, a stworzeniem satysfakcjonujących przedsiębiorców regulacji prawnych. Rosnące poparcie antyestablishmentu w Holandii, Francji, Niemczech oraz Włoszech może również nieść za sobą potencjalne zmiany w gospodarce europejskiej.

Ameryka Północna: Przyszłość polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych oraz relacje z dotychczasowymi partnerami handlowymi tego kraju zależne są od przyszłych decyzji prezydenta Donalda Trumpa, który w przeciwieństwie do prezydenta Obamy, zdaje się przyjmować znacznie bardziej agresywną strategię.

Azja: Przyszłość sytuacji politycznej w Azji zależy m.in. od wyników marcowych wyborów w Hongkongu, ustaleń jesiennego kongresu krajowego w Chinach oraz wyborów w Korei Południowej zaplanowanych na grudzień 2017.

Środkowy-Wschód: Podczas majowych wyborów w Iranie wyborcy zdecydują czy dotychczasowy prezydent Hassan Rouhani będzie sprawował w tym kraju władzę przez drugą kadencję. Wyniki mogą mieć także ogromny wpływ na decyzję Teheranu w sprawie rozwoju programu broni jądrowej z największymi potęgami świata.

Ameryka Łacińska: 2017 rok będzie prawdopodobnie punktem kulminacyjnym dla kryzysów politycznych w Brazylii i Wenezueli. Pomimo, że Brazylia wciąż stoi w obliczu licznych skandali korupcyjnych, sytuacja w tym kraju zdaje się zmierzać w dobrym kierunku. Dla Wenezueli natomiast bieżący rok będzie czwartym z kolei rokiem narastającego kryzysu politycznego i gospodarczego.

Pacyfik: Australia należy do najbardziej stabilnych politycznie państw na świecie, na co niewątpliwie mają wpływ silne relacje z Chinami i USA. Pomimo planowanych na 2017 rok wyborów w Nowej Zelandii sytuacja w tym kraju również zdaje się być bezpieczna.

Kwestie globalne: Z Mapy Ryzyk Politycznych 2017 wynika, że państwa o wysokim poziomie zagrożeń politycznych charakteryzują się rynkiem wschodzącym (w szczególności Ameryka Północna i Bliski Wschód) oraz wykazują się niestabilnością wewnętrzną w postaci konfliktów i wojen domowych, a także niestabilnością społeczno-ekonomiczną, co oddziałuje na Syrię, Sudan, Sudan Południowy, Republikę Środkowoafrykańską, Jemen i inne kraje. W naszej ocenie nadchodzący rok będzie również kontynuacją rywalizacji pomiędzy największymi mocarstwami światowymi, czego powodem jest m.in. rosnące napięcie między Chinami, Japonią a Południową Koreą na Morzu Południowo i Wschodniochińskim oraz radykalne działania Rosji w stosunku do krajów peryferyjnych i na terenie Syrii.

Warunkiem prowadzenia bezpiecznego biznesu dla spółek mających siedziby w stabilnych politycznie krajach takich jak Polska, jest stały monitoring globalnej sytuacji politycznej innych państw, szczególnie tych, z którymi współpracują. Opracowywanie scenariuszy potencjalnych zdarzeń, niosących za sobą zmiany w danym kraju czy regionie, pomaga przedsiębiorcom przewidzieć wiążące się z nimi konsekwencje, ryzyka oraz skalę możliwych strat dla ich działalności. Posiadanie tak szczegółowej wiedzy pozwala przeprowadzić analizę warunków skrajnych struktury swojego łańcucha dostaw oraz decyzji inwestycyjnych, jak również ocenić ich wpływ na organizację oraz strategię zarządzania ryzykiem.