Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

Research and Briefings

The Global Risks Report 2019

 


14. edycja raportu Global Risks Report, przygotowanego przez World Economic Forum przy wsparciu Marsh & McLennan Companies oraz pozostałych partnerów bada zmieniający się krajobraz ryzyk na poziomie makro i uwypukla najważniejsze zagrożenia, które mogą zaburzać porządek na świecie w 2019 roku i w kolejnych latach.

Jeden z najważniejszych aspektów tegorocznego raportu stanowi poziom zaniepokojenia kwestiami geopolitycznymi. Siedem na dziesięć zagrożeń, które mogą przybrać na sile w 2019 r. jest związany ze środowiskiem politycznym. Ponad 90% respondentów spodziewa się pogorszenia stosunków POmiędzy głównymi potęgami na świecie. Podobna liczba badanych przewiduje nasilenie niekorzystnych tendencji w zakresie obowiązujących zasad i umów regulujących wielostronne transakcje handlowe.

Poruszanie się po „kapryśnym” świecie.

Nowy program polityczny i niepewność regulacyjna utrudniają firmom powielanie modeli biznesowych i sukcesów, którymi cieszyli się w ostatnich dziesięcioleciach. Hamują także ich zdolność do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych i inwestycyjnych.

W czasach, w których możliwości wynikające z powstających technologii wymagają odwagi i zręczności, wzrost liczby cyberataków na poziomie państwowym powoduje nasilenie punktów awaryjnych w działalności firmy, infrastrukturze, łańcuchach dostaw i interakcjach z klientami.

Ekstremalne zjawiska pogodowe i zmiany klimatu podważają oczekiwania wielu przedsiębiorstw, wymagając nie tylko lepszych środków zapobiegawczych, lecz także odważniejszych działań, aby wyprzedzić prawdopodobne zmiany regulacyjne i negatywne reakcje klientów.

Nie lekceważmy także psychologicznego wpływu całej tej zmienności i niepewności, zarówno w miejscu pracy, jak i w całym społeczeństwie. Potrzeba poprawy dobrobytu pracowników rzadko była na wyższym poziomie.

Czy Twoja firma skutecznie reaguje na zagrożenia, przed jakimi stoi? Dowiedz się więcej dzięki lekturze najnowszego Global Risks Report 2019.