Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

RAPORTY I BADANIA

Zaostrzenie regulacji prawnych przyczynia się do wzrostu popularności ubezpieczeń ryzyk środowiskowych w Europie

Ryzyka Środowiskowe 2016 - raport Marsh

 


Liczba przedsiębiorstw zainteresowanych polisami środowiskowymi znacznie wzrosła na przestrzeni ostatnich kilku lat, czego powodem są głównie zmiany w regulacjach dotyczących ochrony środowiska oraz ciągły wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie istniejących zagrożeń.

Environmental Market Update to badanie przeprowadzone przez Marsh pod kątem popularności ubezpieczeń środowiskowych na rynkach europejskich, zawierające informacje na temat:

  • Rosnącego popytu na ubezpieczenia środowiskowe obejmujące ochroną potencjalne szkody środowiskowe, co w przeważającym stopniu wynika z zaostrzonych przepisów, luk w tradycyjnych polisach ubezpieczeniowych oraz wzmożonej aktywności organów nadzorujących, która doprowadziła do powiększenia kosztów wyrządzonych szkód.
  • Zwiększenie średnich europejskich limitów na wypłaty odszkodowania dla firm.
  • Trendów rynkowych napędzających od 2011 roku stały wzrost zainteresowania ubezpieczeniami środowiskowymi, co obrazuje sposób postrzegania tego typu ryzyk.