Epidemia nowego koronawirusa: odpowiedź na rosnące zagrożenie

W momencie, gdy przedstawiciele służby zdrowia prowadzą prace profilaktyczne w celu ograniczenia ryzyka nowych zachorowań, firmy powinny skupić się na podejmowaniu odpowiednich kroków zmierzających do ochrony swoich pracowników i zachowania stabilności finansowej. Aby skutecznie reagować na te zagrożenia należy przyjąć podejście dwutorowe, obejmujące opracowanie planów przygotowawczych oraz ocenę posiadanej ochrony ubezpieczeniowej.

Marsh przygotował specjalny raport „Pandemic Readiness: Risk Finance and Mitigation Strategies”, który objaśnia wyzwania, przed jakimi stoją organizacje w obliczu kryzysu zdrowotnego. Publikacja zwraca ponadto uwagę na szereg działań, jakie eksperci ds. zarządzania ryzykiem powinni podjąć, aby ograniczyć ryzyko związane z wybuchem pandemii. Raport podkreśla także potrzebę opracowania jasnookreślonej strategii reagowania oraz planu ciągłości działania przez firmy.

Zachęcamy do pobrania pełnej wersji raportu.