Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

USŁUGI ANALITYCZNE MARSH

Usługi Marsh łączą analizę danych i nowe technologie. Nasze podejście wspiera Klientów w osiągnięciu celów oraz podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych.

Analiza pozwala na uzyskanie oszczędności w zakresie ubezpieczeń. Baza danych Marsh zawiera informacje o szkodach o łącznej wartości ponad 300 mld USD.

Organizacje na całym świecie zmagają się z coraz to nowszymi, skomplikowanymi wyzwaniami biznesowymi, które mogą w istotny sposób wpływać na realizację ich celów biznesowych w przyszłości. Współczesne, dynamicznie zmieniające się środowisko, wymaga więcej – także w kwestii zarządzania ryzykiem, alokacji kapitału czy osiągania zamierzonych wyników. Osoby zarządzające firmami powinny monitorować i analizować obecną sytuację rynkową oraz prowadzić symulacje, które mogą okazać się niezbędne w przyszłości.

Zespół Analityczny Marsh wykorzystuje unikalne połączenie danych, ich analizy oraz nowoczesnych technologii, które umożliwia naszym Klientom właściwe oszacowanie i zarządzanie procesem finansowania ryzyka oraz podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych. Marsh zapewnia całościowe i perspektywiczne podejście do zarządzania ryzykiem: zarządzamy globalną bazą danych szkodowych oraz bazą danych zawierającą informacje na temat ekspozycji na ryzyko i warunków lokowania ochrony ubezpieczeniowej dla praktycznie każdego sektora gospodarki (niezależnie od wielkości organizacji, położenia geograficznego oraz rodzaju wytwarzanych produktów). Takie podejście ułatwia wybór najkorzystniejszych warunków ubezpieczenia oraz metod minimalizacji ryzyka.

Posiadamy unikalne na rynku narzędzie – mobilną Platformę Analityczną Marsh, dzięki której dostarczamy szczegółowe zestawienia informacji branżowych oraz dane analityczne. Platforma Analityczna Marsh łączy przyszłościowe spojrzenie na ryzyko oraz związaną z nim perspektywę finansową oraz pomaga oszacować skalę ubezpieczalnych i nieubezpieczalnych zagrożeń. Wszystko po to, aby nasi Klienci mogli swobodnie i bezpiecznie rozwijać biznes oraz optymalnie wykorzystywać swój kapitał.

Platforma Analityczna Marsh

Platforma Analityczna Marsh (MAP) jest dynamicznym narzędziem działającym w czasie rzeczywistym, które przekazuje całościowy obraz finansowania ryzyka dla danej organizacji. Korzystanie ze złożonych możliwości MAP zapewnia:

  • Przejrzysty obraz potencjału szkodowego oraz zmienności ryzyka w organizacji. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu stale aktualizowanej, globalnej bazy szkód, ekspozycji na ryzyko oraz wiedzy na temat warunków lokowania ochrony ubezpieczeniowej dla praktycznie każdego sektora gospodarki, niezależnie od wielkości organizacji, położenia geograficznego oraz rodzaju wytwarzanych produktów.
  • Zindywidualizowany profil ryzyka w Państwa firmie na podstawie połączenia wiodących na rynku modeli szkodowych i analizy głównych czynników decydujących o wynikach finansowych (uwzględnianych w rachunku zysków i strat oraz w bilansie finansowym). Profil ten uwzględnia unikalną sytuację finansową organizacji oraz pozwala określić tolerancję na ryzyko.
  • Podejmowanie świadomych decyzji dotyczących optymalnych struktur finansowania ryzyka lub inwestycji w celu redukcji jego poziomu dzięki określeniu ekonomicznego kosztu ryzyka w Państwa organizacji (ECOR).
iMAP

iMAP to jedyna na rynku mobilna platforma analityczna funkcjonująca w czasie rzeczywistym, która zapewnia dostęp do ogromnej bazy danych szkodowych, ekspozycji na ryzyko oraz wiedzy na temat warunków lokowania ochrony ubezpieczeniowej.

Marsh wykorzystuje iMAP do opracowywania oceny struktur finansowania ryzyka tysięcy Klientów - począwszy od dużych, międzynarodowych organizacji, po mniejsze, regionalne firmy z różnych branż, w tym m.in.: lotniczej, chemicznej, budowlanej, energetycznej, finansowej, opieki zdrowotnej, produkcyjnej, nieruchomości, handlu detalicznego, transportowej i innych.

Ekonomiczny Koszt Ryzyka

TCOR, czyli całkowity koszt ryzyka, to tradycyjna miara ekspozycji na ryzyko, która zazwyczaj nie uwzględnia fluktuacji szkód z roku na rok. ECOR obliczany jest przez wprowadzenie dodatkowego współczynnika kosztu ryzyka (Implied Risk Charge, IRC). IRC to miara unikalnego dla każdej firmy kosztu ekspozycji na ryzyko.

Globalna Baza Danych Szkodowych

Dzięki ogromnej bazie danych szkodowych, eksperci Marsh wiedzą, jakie straty mogą pojawić się w Państwa organizacji. Baza danych szkodowych Marsh obejmuje zdarzenia o łącznej wartości przekraczającej 300 mld USD - dane obejmują ponad 20 branż i pochodzą z różnych krajów, dlatego doskonale przedstawiają aktualne trendy w odniesieniu do współczesnych zagrożeń.