Global Insurance Market Update

Europa kontynentalna Q3 2022

W Europie kontynentalnej ceny ubezpieczeń wzrosły o 6%, czyli pozostały na tym samym poziomie co w poprzednich dwóch kwartałach.

Panarama of the mountains, snow and blue glacial ice of the Smeerenburg glacier, Svalbard, and archipelago between mainland Norway and the North Pole. An inflatable boat is anchored in the foreground.

Ubezpieczenia cybernetyczne wykazują oznaki stabilizacji

Ceny ubezpieczeń w trzecim kwartale 2022 r. w Europie kontynentalnej wzrosły o 6%, czyli w takim samym tempie jak w poprzednich dwóch kwartałach.

Zmiany cen ubezpieczeń w wybranych regionach na świecie.

Ceny ubezpieczeń majątkowych w Europie kontynentalnej wzrosły o 5%, w porównaniu z 6% w drugim kwartale.

 • Apetyt ubezpieczycieli wzrósł wraz z poprawą ogólnego środowiska ratingowego.
 • Ubezpieczyciele byli szczególnie zainteresowani oferowaniem umów długoterminowych.
 • Warunki nadal zależą od doświadczenia szkodowego i jakości ryzyka: 
  • W przypadku niektórych branż i rodzajów ryzyka znalezienie pojemności było trudniejsze ze względu na bardziej restrykcyjne wytyczne dotyczące oceny ryzyka.
 • Nadal utrzymywano ścisłą kontrolę underwritingu, a ubezpieczyciele pozostawali zdyscyplinowani w zakresie zwiększania pojemności i agregacji, zwłaszcza w przypadku warunkowych rozszerzeń na wypadek przerw w działalności gospodarczej.
 • Nadal obowiązywały wyłączenia terytorialne dla Ukrainy, Białorusi i Rosji.

Ceny ubezpieczeń OC wzrosły o 7%, podobnie jak w poprzednim kwartale i był to trzynasty kwartał wzrostu.

 • W dalszym ciągu obserwowano zmniejszenie pojemności u głównych ubezpieczycieli.
 • Ubezpieczyciele podnosili ceny ze względu na postrzeganą nieadekwatność dla ryzyk z ekspozycją na USA lub tych w skomplikowanych branżach.
 • Plasowanie ryzyk nadmiernie wypadkowych i narażonych na oddziaływanie Stanów Zjednoczonych nadal stanowiło wyzwanie, przy czym w kilku krajach odnotowano dwucyfrowy wzrost ryzyka OC.
 • Niektórzy ubezpieczyciele zrewidowali swoją gotowość do podejmowania ryzyka, co niekiedy skutkowało wzrostem cen lub wycofaniem pojemności, co miało szczególny wpływ na odnowienia ze szkodami i w trudnych branżach.
 • Ubezpieczyciele nadal obawiali się inflacji w odniesieniu do ryzyk samochodowych w Stanach Zjednoczonych, przy czym znaczne wzrosty cen były typowe dla klientów posiadających duże amerykańskie floty samochodowe.
 • Ubezpieczyciele nadal zwracają uwagę na rozszerzenia niezwiązane z podstawową działalnością, takie jak wycofywanie produktów i błędy medyczne.

Ceny linii finansowych i profesjonalnych wzrosły w trzecim kwartale o 6%.

 • Utrzymywała się stabilność cen ubezpieczeń D&O ze względu na zwiększoną pojemność i konkurencję ze strony ubezpieczycieli; ceny pozostawały na ogół bez zmian lub z niewielkimi jednocyfrowymi wzrostami:
  • Niektórzy wiodący ubezpieczyciele oferowali umowy długoterminowe.
  • Konkurencja była widoczna we wszystkich warstwach programów.
  • Profile ryzyka (ESG) nadal były przedmiotem wzmożonej kontroli ubezpieczycieli.
 • W przypadku instytucji finansowych wzrost stawek był umiarkowany, a niektórzy klienci doświadczyli niewielkich obniżek.
 • Warunki odnowienia ubezpieczenia od przestępczości nadal się stabilizowały.

Ceny ubezpieczeń cybernetycznych wzrosły o 40% w porównaniu do 50% w drugim kwartale, ponieważ na rynku pojawiła się nowa pojemność.

 • W wielu przypadkach ubezpieczyciele nadal dążyli do zwiększenia udziału własnego.
 • Ubezpieczyciele nadal wymagali szczegółowych informacji na temat kontroli ryzyka cybernetycznego, szczególnie w odniesieniu do oprogramowania ransomware.
 • Ubezpieczyciele nadal wyrażają obawy dotyczące ryzyk systemowych i akumulacji.

Global Insurance Market Index – 2022 Q3