Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

UBEZPIECZENIA NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Od powodzi po terroryzm-spektrum wyzwań jest bardzo szerokie. Dedykowany Zespół zapewnia kompleksowe wsparcie niezależnie od rodzaju zagrożenia czy lokalizacji.

300 specjalistów w zakresie plasowania na rynkach międzynarodowych, w 11 biurach na świecie, obsługuje ponad 2100 Klientów - wartość składki: 2,7 mld USD.

Globalne środowisko stale się rozwija i przynosi wiele złożonych wyzwań oraz zagrożeń. Przedsiębiorcy zastanawiają się nad potencjalnymi korzyściami dla prowadzonej przez nich działalności wynikającymi z trwającej na rynku walki pomiędzy ubezpieczycielami o zakres i koszt oferowanego ubezpieczenia. Firmy dążą również do przyspieszenia procesów zawierania umów.

Globalny Zespół Marsh dedykowany aranżowaniu programów międzynarodowych oferuje indywidualnie dopasowane innowacyjne rozwiązania z zakresu transferu ryzyka, benchmarkingu oraz adwokatury szkodowej, które chronią przed potencjalnie kosztownymi zdarzeniami szkodowymi. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje m.in.: ocenę ryzyka, dostarczanie niezbędnych informacji na temat rynku ubezpieczeniowego oraz prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami.

Dzięki ścisłej współpracy z firmami z różnych branż opracowujemy dopasowane i najbardziej zoptymalizowane dla profilu ryzyka danej działalności rozwiązania. W pełni rozumiejąc wyzwania biznesowe dla poszczególnych branż, jesteśmy w stanie modyfikować warunki programu ubezpieczeniowego pod kątem bieżących potrzeb.

Nasz globalny Zespół specjalistów posiada bogate doświadczenie oraz szeroką wiedzę na temat zarządzania ryzykiem majątkowym, odpowiedzialności cywilnej, terroryzmu, a także zagrożeń charakterystycznych dla sektora wydobywczego, energetycznego i wielu innych. Stały kontakt z największymi międzynarodowymi zakładami ubezpieczeń pozwala bezpośrednio negocjować warunki ubezpieczenia naszych Klientów z najważniejszymi na danym rynku ubezpieczycielami.

Pracownicy 11 biur zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Europie Kontynentalnej, Azji, Ameryce Łacińskiej, Stanach Zjednoczonych, na Bliskim Wschodzie i Bermudach porównują konkurujące ze sobą oferty międzynarodowych i lokalnych zakładów ubezpieczeń, co umożliwia rekomendowanie najkorzystniejszych cenowo oraz zakresowo rozwiązań ubezpieczeniowych, bez względu na branżę, charakter prowadzonej działalności czy profil ryzyka firmy.