Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE

Identyfikacja ryzyka, wdrożenie rozwiązań i zarządzanie programem ubezpieczeniowym Klientów międzynarodowych wymaga spójności w działaniu na skalę globalną.

Ponad 400 biur w przeszło 100 krajach na świecie obsługuje około 20 000 międzynarodowych przedsiębiorstw i ich spółek zależnych.

Działalność na arenie międzynarodowej podlega różnorodnym czynnikom kształtującym rynek ubezpieczeniowy, jak również regulacjom prawnym. Specyfika tych uwarunkowań wiąże się z różnorodnymi ryzykami, m.in. majątkowymi, politycznymi oraz finansowymi.

Globalna struktura Marsh, w połączeniu ze spójną strategią działania oraz bogatym doświadczeniem, pozwala nam oferować kompleksowe wsparcie przedsiębiorstwom aktywnym na rynkach zagranicznych. Dostarczamy rozwiązania, które umożliwiają m.in.: zrozumienie zagadnień związanych z globalnym zasięgiem ryzyka oraz pojawiającymi się zagrożeniami, poznanie specyfiki ubezpieczeń dla poszczególnych krajów oraz innych elementów wpływających na międzynarodowe i międzyregionalne rozwiązania ubezpieczeniowe. Nasza unikalna praktyka Insurance, Regulatory and Tax (IRT) zajmuje się analizą przepisów i regulacji podatkowych obowiązujących w konkretnych krajach, co ułatwia identyfikację nowych zagrożeń oraz podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.

Oferujemy usługi z zakresu zarządzania ryzykiem i doradzamy przy tworzeniu międzynarodowych programów ubezpieczeniowych.

Współpraca z Zespołem Marsh gwarantuje obsługę według ustalonych zasad. Nasze autorskie Rules of the Road, to zbiór procedur i zasad zapewniający wysoki poziom świadczonych usług na całym świecie. Niezależnie od liczby krajów, w których firma prowadzi działalność, Marsh gwarantuje kompleksowe wsparcie i zapewnia:

  • Szybką reakcję na pojawiające się problemy/nowe zagrożenia.
  • Szeroką wiedzę na temat lokalnych regulacji prawnych oraz kwestii ubezpieczeniowych w konkretnych krajach.
  • Pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji, przy jednoczesnym zachowaniu optymalizacji zakresu i kosztu ubezpieczenia oraz zgodności z zasadami polityki compliance.
  • Zarządzanie międzynarodowym programem ubezpieczeniowym oraz optymalizację kosztów.
Doradztwo

Marsh dba o najwyższą jakość usług dedykowanych Klientom międzynarodowym - dostarczamy m.in. następujące rozwiązania:

  • Bieżącą analizę globalnych zagrożeń oraz dostępnych rozwiązań ubezpieczeniowych.
  • Usługi doradcze obejmujące globalne rozwiązania dla wszystkich linii ubezpieczeniowych.

Nasz dedykowany Zespół specjalistów zajmuje się administracją programów międzynarodowych, z uwzględnieniem ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, majątku, ubezpieczeń finansowych i profesjonalnych oraz transportowych. Eksperci Marsh płynnie posługują się językami obcymi, a wielu z nich pracowało za granicą, co wpłynęło na poziom ich doświadczenia i wiedzy na temat zagranicznych rynków ubezpieczeniowych oraz obowiązujących tam norm i regulacji.

Efektywne Podejście

Specjaliści Marsh dedykowani do obsługi Klientów Międzynarodowych zarządzają kompleksowymi, globalnymi programami ubezpieczeniowymi. Dzięki przejrzystemu i efektywnemu podejściu, nasz Zespół ekspertów opracowuje indywidualne rozwiązania dopasowane do międzynarodowego charakteru działalności Klientów.

Marsh dostarcza aktualnie precyzyjne informacje na temat programów światowych, które wykorzystywane są do tworzenia indywidualnych strategii zarządzania ryzykiem.

Sieć Globalna Marsh

Globalną strukturę Marsh tworzy ponad 400 biur w przeszło 100 krajach na świecie. To połączenie zapewnia wiele korzyści - m.in.:

  • Ugruntowaną wiedzę i doświadczenie we współpracy z naszymi oddziałami i partnerami na całym świecie.
  • Wsparcie profesjonalistów obsługujących zarówno rozbudowane programy międzynarodowe, jak i lokalne polisy ubezpieczeniowe.
  • Standaryzowaną obsługę na całym świecie.
  • Analizę bieżącej sytuacji na rynku lokalnym z uwzględnieniem norm kulturowych, trendów społecznych i ekonomicznych.
Konsulting w zakresie regulacji prawnych dotyczących ubezpieczeń i podatków

Regulacje prawne (w tym w zakresie prawa podatkowego) są istotne dla kadry kierowniczej i menedżerów zajmujących się zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Specjaliści Marsh często pomagają w rozwiązywaniu pojawiających się kwestii spornych.

Posiadamy bogatą wiedzę na temat globalnych i lokalnych przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeniowego - eksperci Marsh analizują i aktualizują dane w niemal 70 krajach na świecie. Dzięki temu nasi Klienci mogą na bieżąco identyfikować potencjalne zagrożenia wynikające z zachodzących zmian oraz modyfikować swoje programy finansowania ryzyka.