Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

WYCOFANIE PRODUKTU Z RYNKU

Wyzwania związane z odpowiedzialnością za produkt występują w całym cyklu jego życia. Wycofanie produktu z rynku może wpłynąć na reputację i rentowność firmy.

Specjaliści Marsh doradzający na całym świecie w zakresie ryzyka wycofania produktu z rynku oferują szerokie wsparcie w tym zakresie dla wielu organizacji.

Ryzyko związane z odpowiedzialnością za produkt systematycznie rośnie - wpływa na to wiele czynników, m.in. rosnąca tendencja do korzystania przez firmy z części zamiennych lub półproduktów z krajów, w których brak jest odpowiedniego nadzoru regulacyjnego nad ich produkcją. W przypadku jakichkolwiek komplikacji, zdarzenie związane z odpowiedzialnością za produkt może mieć wpływ nie tylko na markę i reputację firmy, ale również na cenę jej akcji.

Kwestia bezpieczeństwa produktów była szeroko dyskutowana w mediach w ostatnich latach. Konsekwencje wycofania produktu mogą być znaczące dla działalności organizacji, szczególnie w zakresie udziału w rynku, wizerunku firmy i jej reputacji oraz kosztów prawnych. Warto również zwrócić uwagę na ewentualne koszty związane z przywróceniem poziomu prowadzenia biznesu sprzed strat. Unijne wymogi prawne i brak jasnej analizy głównych ryzyk operacyjnych organizacji mogą również wpływać na portfolio jej produktów.

Odpowiedzialność za produkt, globalizacja i konsolidacja branżowa wpływają na skalę szkód, które coraz częściej obejmują różne jurysdykcje. Ponadto, połączenie biznesu i technologii ma również wpływ na poziom ekspozycji na ryzyko. Wszystko to zwiększa znaczenie ubezpieczenia odpowiedzialności za produkt dla producentów, dystrybutorów i dostawców.

Marsh zapewnia swoim Klientom kompleksowe wsparcie: od analizy wygasłych polis ubezpieczeniowych, przez proces gromadzenia, organizacji i analizy danych szkodowych, po identyfikację i organizację kosztów. Nasza pomoc obejmuje także modelowanie alokacji strat, projektowanie i adaptację systemów rozliczeniowych oraz negocjacje z ubezpieczycielami.

Konsekwencje niewłaściwie zarządzanego procesu wycofywania produktu mogą być bardzo niekorzystne dla reputacji przedsiębiorstwa. Marsh dostarcza swoim Klientom rozwiązania dopasowane do szerokiego spektrum produktów na dowolnym etapie łańcucha dostaw. Naszym celem jest prawidłowe ustalenie punktów zapalnych dla danego produktu, a następnie opracowanie satysfakcjonującego dla Klienta programu ubezpieczenia wycofania tego produktu z rynku.

Zarządzenie tego rodzaju ryzykiem jest możliwe dzięki wprowadzeniu dedykowanych polis, różniących się od ogólnie dostępnych produktów ubezpieczeniowych (standardowo stosowane są m.in.: ubezpieczenie od skażenia produktu, ubezpieczenie od wycofania produktów z branży motoryzacyjnej, farmaceutycznej lub specjalistyczna ochrona dedykowana restauratorom, producentom opakowań czy towarów konsumpcyjnych).

Poza standardowym zakresem pokrycia, Klienci Marsh mogą bezpłatnie korzystać z usług doradców ds. zarządzania kryzysowego. Nasza oferta obejmuje całodobowe wsparcie w zarządzaniu i redukowaniu konsekwencji incydentów we wczesnych stadiach kryzysu, co stanowi część 14-etapowej strategii wycofania produktu opracowanej przez Marsh. Do faz początkowych zaliczamy: ocenę sytuacji i wdrożenie opracowanego planu, wdrożenie indywidualnego planu opracowanego na potrzeby konkretnego problemu, a finalnie stosowanie strategii reagowania kryzysowego.