Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

UBEZPIECZENIE MIENIA

Marsh jest liderem w zakresie zarządzania ryzykiem majątkowym. Dzięki wiedzy eksperckiej, globalnym zasobom oraz narzędziom, obniżamy całkowity koszt ryzyka.

15 centrów aranżowania polis oraz ponad 270 konsultantów ds. likwidacji szkód-wysokość składki z zawartych za naszym pośrednictwem polis przekracza 9 mld USD.

Szerokie spektrum ryzyk – od zagrożeń cybernetycznych, po bezpieczeństwo łańcucha dostaw oraz możliwe przerwy w działalności powodują, że przedsiębiorcy zmuszeni są do poszukiwania niestandardowych rozwiązań, pozaubezpieczeniowych chroniących ich biznes. Jednym z takich rozwiązań jest m.in. kompleksowy program zarządzania ryzykiem.

Zespół Marsh ds. zarządzania ryzykiem majątkowym umożliwi Klientom wyjście naprzeciw codziennym wyzwaniom i zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Doskonale rozumiemy, że szkody majątkowe znajdują się na liście najpoważniejszych zdarzeń powodujących przerwy w działalności gospodarczej. Centrum Doskonalenia Marsh przeprowadza całościową analizę tego problemu pod kątem zagrożeń, które mogą się z nim wiązać.

W celu identyfikacji potencjalnych ryzyk majątkowych wykorzystujemy naszą bogatą wiedzę branżową oraz wyniki szczegółowych analiz technicznych. Za pośrednictwem unikalnej na rynku Platformy Analitycznej Marsh (MAP), modyfikujemy programy zarządzania ryzykiem i wskazujemy luki w obecnym programie ubezpieczeniowym. Działania naszych doradców oraz specjalistów ds. prewencji szkodowej i likwidacji szkód wspierane są przez globalny Zespół ekspertów oraz wiodące narzędzia modelowania katastroficznego. Dzięki prowadzonym przez nas benchmarkom oraz badaniom analitycznym, Klienci podejmują bardziej świadome decyzje w zakresie ustalania limitów i retencji, przy jednoczesnym zachowaniu korzystnej wysokości składki ubezpieczeniowej.

Wieloletnie relacje z najważniejszymi na rynku towarzystwami ubezpieczeniowymi umożliwiają negocjowanie najlepszych warunków ochrony: od aranżowania polis, po proces likwidacji szkód. Globalna struktura Marsh gwarantuje dostęp do najlepszych na rynku rozwiązań ubezpieczeniowych – bez względu na lokalizację Klienta lub ubezpieczyciela.

Specjaliści Marsh ściśle współpracują z Klientami w celu identyfikacji wszystkich ryzyk majątkowych, na jakie narażona jest ich organizacja. Zajmujemy się również opracowywaniem rozwiązań zapobiegających lub ograniczających ryzyko. Kompleksowe podejście do zagrożeń umożliwia oszacowanie kosztów oraz opracowanie optymalnego programu zarządzania ryzykiem majątkowym, dopasowanego do indywidualnych potrzeb Klientów.