Skip to main content

Transparență și informare

În calitate de client al Marsh, vă vom trata întotdeauna corect și vom considera interesele dumneavoastră mai importante decât ale noastre.

Marsh se mândrește ca fiind lider al industriei și prin transparență și informare. Ne angajăm să vă informam cu privire la activitatile și implicările noastre în operațiunile de asigurare, inclusiv referitor la tipul de compensare pe care îl putem primi.

Putem fi remunerați în mai multe modalități, prin comisioanele și tarifele plătite de către societățile de asigurare și inclusiv prin tarifele plătite de către clienți. Marsh poate primi o remunerație printr-una sau printr-o combinație a metodelor enumerate mai jos, în conformitate cu legislația și reglementările locale.

Comisioane: Comisioanele plătite către Marsh de asigurător sunt calculate ca procentaj din prima percepută de la asigurat pentru polița de asigurare. Valoarea comisionului poate varia în funcție de o serie de factori, inclusiv în funcție de tipul de produs de asigurare vândut și de asigurătorul selectat de client. Ratele de comision din vânzare pot varia de la tranzacție la tranzacție.

Tarife de la client: Unii clienți pot conveni să achite către Marsh un tarif pentru serviciile sale în schimbul sau în plus față de comisioanele plătite de către societățile de asigurare. Tariful poate fi colectat în totalitate sau în parte, prin încasarea comisioanelor de către Marsh pentru plasamentele clientului.

Remunerația serviciilor de consultanță pentru asigurător: Marsh primește remunerație din partea unor asigurători pentru furnizarea de consultanță, analiză de date sau alte servicii. Serviciile sunt concepute pentru a îmbunătăți ofertele de produse disponibile pentru clienții noștri, pentru a asista asigurătorii în identificarea de noi oportunități și pentru a spori eficiența operațională a asigurătorilor. Domeniul de aplicare și natura serviciilor variază în funcție de asigurător și de locație.

Comisioane contingente: Unii asigurători sunt de acord să plătească Marsh comisioane contingente atunci când realizăm obiectivele stabilite pentru polițele de asigurare plasate cu aceștia pe parcursul unui anumit an sau altă perioadă. Criteriile pentru comisioanele contingente pot include volumul, rentabilitatea, păstrarea portofoliului și / sau creșterea realizată. Valoarea comisionului contingent obținut poate varia în funcție de factori aferenți unui întreg portofoliu pe parcursul anului sau pentru o anumita perioadă. Ca urmare, valoarea comisionului contingent pentru o anumită poliță de asigurare, în mod normal, nu va fi cunoscută în momentul plasării.

Remunerație de la asigurător pentru administrare și alte servicii: Marsh realizează anumite activități, produse special concepute, protocoale de împărțire a riscului, documente de plasare în asigurare și alte sisteme de plasament cu companiile de asigurare. Marsh primește remunerație separat pentru administrarea acestor sisteme, care se adaugă oricărui alt tarif sau comision primit de către Marsh.

Alte beneficii sau remunerații: Marsh poate, să participe periodic la evenimente promotionale ale societăților de asigurare sau la evenimente de formare și de dezvoltare a angajaților oferite de către asigurători. Uneori, asigurătorii rambursează către Marsh costurile aferente acțiunilor de marketing. În cazul în care este permis de lege, Marsh încasează dobânzi și alte venituri din conturile de prime, plătite de către instituțiile financiare, în cazul în care primele de asigurare sunt deținute înainte de a fi remise la asigurători.

Pentru mai multe informații cu privire la remunerația Marsh sau aranjamente contractuale dintre Marsh cu asigurătorii, vă rugăm să contactați reprezentantul Marsh în relația cu compania dumneavoastră.

Acordurile contractuale cu asigurătorii

Marsh are convenții cu anumiți asigurători în temeiul cărora oferă servicii pentru ei și pentru care Marsh este remunerat. Exemplele includ: servicii de gestionare a societăților captive, servicii de administrare a daunelor, servicii de management al daunelor utilizand software-ul propriu specializat și altele conexe, servicii de verificari în cazul unor fuziuni și achiziții, servicii de management al agenților și de gestionare a subscrierilor generale pentru asigurători cât și servicii de brokeraj cu privire la programe de asigurări ce aparțin asigurătorilor. De asemenea, Marsh este parte în convenții cu asigurătorii care facilitează operațiuni de asigurare, inclusiv contractele de agenție, contracte de administrare produse special concepute și acorduri pentru plasarea acestora pe calea internetului.

Marsh intră, în mod obișnuit, în diferite tipuri de convenții cu asigurătorii care sunt auxiliare procesului de brokeraj in asigurare sau altor servicii efectuate în numele clienților. Exemplele includ acorduri de confidențialitate și non-divulgare pentru dezvaluirea de date referitoare la plasarea de asigurari, gestionarea cererilor de daună și a programelor de control a daunelor, acorduri de non-divulgare și / sau de non-concurență cu privire la dezvoltarea și implementarea de noi produse de asigurare și servicii, și de contracte de licență privind accesul la și utilizarea sistemelor de gestiune a datelor și a bazelor de date.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) este o nouă reglementare a SUA cu implicații globale pentru Marsh și clienții Marsh.

Pentru a veni în sprijinul clienților noștri și a altor entități care fac plăți de prime către Marsh ce intră sub incidența acestei legi, sunt disponibile pentru download formularele W-8IMY și W-9 pentru multe dintre companiile noastre.

Dacă revizuim oricare dintre formulare din cauza unei schimbări de circumstanțe, formularul revizuit va fi încărcat în 30 de zile de la modificare. Te încurajăm să verifici acest site înainte de efectuarea către noi de plăți sub incidența FATCA pentru a te asigura că ai cea mai recentă versiune.

Te rugăm să îți direcționezi întrebările și solicitările de formulare care nu sunt incluse pe acest site către fatcainformation@mmc.com.

Utilizarea informațiilor clienților

Analiză statistică de date: Marsh poate include informații legate de programele de asigurări ale clienților, păstrând anonimatul acestora, în studii de benchmarking, modelare și pentru alte analize de date. Marsh oferă o gamă de capabilități de analiză statistică clienților, asigurătorilor și altora. Pentru clienți, aceste servicii oferite includ baze de date pentru studii de benchmarking, instrumente de analiză statistică și modelare, inspecții de risc și alte compilări de informații care sunt gândite pentru a ajuta clienții să își evalueze mai eficient riscurile, să ia decizii mai bine fundamentate și să construiască programe de asigurare și alte strategii de diminuare a riscurilor. Marsh sau companiile sale afiliate pot, în anumite situații, să fie remunerate de către clienți, asigurători sau alte părți pentru serviciile de analiză statistică oferite. Pentru mai multe informații despre capabilitățile și serviciile Marsh de analiză statistică, accesează informațiile din Services - Analytics.

MarketConnect: MarketConnect este o suită de tehnologii de vârf în industrie, patentată de Marsh, care permite companiei Marsh să asiste asigurătorii în eforturile acestora de a își îmbunătăți performanța și de a crea soluții superioare pentru clienții noștri. În cadrul MarketConnect, Market Match este un instrument proactiv care permite asigurătorilor să identifice oportunitățile de business înaintea reînnoirilor, făcând posibil ca aceștia să fie luați în considerare pentru riscuri pentru care în mod istoric nu erau considerați. În MarketMatch, numele clienților și alte câteva informații specifice sunt oferite asigurătorilor când vizualizează reînnoirile viitoare care se încadrează în apetitul de risc specificat. MarketConnect este parte a ofertei de consultanță pentru asigurători a Marsh pentru care Marsh este remunerat de către asigurători.