Skip to main content

Transportul de marfă şi logistica

Produsele companiei dumneavoastră sunt cele mai valoroase bunuri. Echipa Marsh, specializată în asigurarea pentru transportul de marfă și logistică, vă ajută să identificați riscurile asociate deplasării și depozitării mărfurilor și să stabiliți și să obțineți asigurarea potrivită, care sa diminueze riscurile și să vă protejeze.

Industria transportului de marfă şi a logisticii se află într-un proces major de transformare. Ca urmare a pandemiei, s-a accelerat integrarea industriei transportului de marfă şi a logisticii. Digitalizarea şi aşteptările clienţilor obligă părţile interesate existente din industrie, dar şi pe cei nou-intraţi pe piaţă să sporească viteza şi controlul asociate întregului proces de livrare.

Echipa noastră specializată în transportul de marfă şi logistică utilizează tehnologie de ultimă generaţie şi strategii de gestionare a riscurilor pentru a elabora programe de asigurare care să acopere întreg lanţul de aprovizionare. Obiectivul nostru este să vă oferim o înţelegere mai bună a riscului, vizibilitate sporită şi protecţie îmbunătăţită a transporturilor de mărfuri.

Inovăm constant programele de asigurări prin soluţii digitale, date şi analize, facilităţi şi servicii de gestionare a riscurilor. Şi prin serviciile noastre integrate de gestionare a cererilor de despăgubire, vă ajutăm să reduceţi costurile şi să îmbunătăţiţi procesul de recuperare a despăgubirilor.

Ajutăm afaceri de toate dimensiunile, de la proprietarii de multinaţionale la companii de curierat, dar şi furnizorii de servicii logistice globale. Avem dimensiunea, amploarea şi prezenţa pe piaţă pentru a vă ajuta să gestionaţi şi să diminuaţi riscurile asociate lanţului de aprovizionare.

Întrebări frecvente globale

Chiar dacă majoritatea companiilor de transport au propria asigurare pentru pierderi şi de răspundere civilă, acoperirea poate fi insuficientă sau condiţionată de convenţie, ceea ce limitează rambursarea valorii totale a transportului. Acest lucru poate duce la situaţia în care o companie pierde o sumă însemnată de bani din cauza bunurilor pierdute sau deteriorate, fără oportunitatea de a fi rambursată de către compania de transport. Asigurarea de transport de mărfuri vă oferă despăgubiri pentru pierderi fizice sau deteriorarea bunurilor cât timp sunt în tranzit şi poate fi extinsă pentru bunurile depozitate temporar în timpul tranzitului.

Asigurarea de transport de mărfuri este un instrument de gestionare a riscurilor care protejează valoarea bunurilor în timpul tranzitului şi/sau al depozitării temporare. Protejează proprietarii mărfii de pierderi financiare potenţial semnificative, cauzate de distrugerea sau nelivrarea bunurilor. De altfel, este cerută şi prin anumite contracte de vânzare. În anumite situaţii, vânzătorii sunt obligaţi să ofere o asigurare adecvată chiar şi după ce bunurile au ajuns la destinaţie. Asigurarea adecvată de transport de mărfuri este adesea o cerinţă impusă de investitori sau bănci, atunci când li se cere să finanţeze achiziţia de bunuri importate de peste hotare sau transportate pe bază de scrisoare de credit.

Orice parte care transportă bunuri, produse sau materii prime prin orice mijloc de transport. 

Preţul asigurării de transport de mărfuri se calculează pe baza evaluării bunurilor transportate şi a riscului perceput. Evaluarea mărfii este personalizabilă pe baza dorinţelor proprietarului mărfii şi a modului în care se calculează valoarea acesteia. De exemplu, valoarea asigurată a bunurilor dvs. se poate stabili prin adăugarea valorii comerciale facturate a bunurilor (cât vă achită cumpărătorul) la costul transportului mărfii, cu un comision suplimentar de 10% care să acopere cheltuielile suplimentare. Opţiuni alternative de evaluare sunt: costul de înlocuire, valoarea convenită şi preţul de vânzare. 

Logistica reprezintă planificarea şi/sau transportarea bunurilor în cadrul lanţului de aprovizionare global. Cerinţele exacte ale unei asigurări trebuie „personalizate” în funcţie de activităţile fiecărei operaţiuni. Cu toate acestea, întrucât activitatea principală a furnizorilor de servicii de logistică o reprezintă manevrarea cu grijă, custodia şi controlul bunurilor altora, asigurare de bază este răspunderea juridică pentru mărfuri. 

Produsele de asigurare pentru servicii de logistică oferă protecţie oricărei părţi implicate în transportul, depozitarea sau planificarea unor astfel de activităţi. Acestea includ companiile de camioane, agenţii de expediţie, operatorii de depozite, transportatorii comuni ce nu deţin vase (NVOCC), brokerii vamali şi de navlu.

Acestea pot varia mult pe baza activităţii, restricţiilor, pierderilor, răspunderilor contractuale, convenţiilor aplicabile, deplasării locale sau internaţionale de bunuri şi dimensiunii operaţiunii. Veniturile brute ale mărfurilor asociate kilometrajului sunt utilizate întotdeauna pentru evaluare, împreună cu toate celelalte informaţii relevante privind expunerea.

„Avaria comună” reprezintă pierderea ce rezultă din urma sacrificării oricărei părţi a unui vas sau a mărfii, sau o cheltuială pentru protecţia vasului şi a mărfii rămase. Când deţinătorul vasului declară o avarie comună, acesta, împreună cu părţile care au interese financiare în transportul mărfii, vor acoperi cheltuielile asociate cu pierderea, calculate proporţional. Aceste cheltuieli sunt de obicei acoperite de poliţa de asigurare pentru transportul de marfă. Astfel de pierderi pot fi semnificative şi pot necesita scrisori de garanţie, pentru ca marfa să fie eliberată. Firma de asigurări eliberează o scrisoare de garanţie, care reprezintă acordul de îndeplinire a obligaţiilor asiguratului privind contribuţia.