Skip to main content

Industria Chimică

Companiile din industria chimică, inclusiv cele din domeniul comerțului, de  specialitate și îngrijire personală, necesită soluții inovatoare de asigurare și de gestionare a riscurilor. Marsh deține experiența și expertiza necesare, pentru a vă ajuta compania să depășească provocările și să beneficieze de oportunitățile aduse de managementul riscurilor. 

Companiile din industria chimică îşi desfăşoară activitatea într-un mediu dinamic şi în continuă evoluţie. De la dezvoltarea unor tehnologii avansate care să răspundă nevoilor unui client sofisticat şi conştient din punct de vedere social, până la gestionarea reţelelor de lanţuri de aprovizionare predispuse la întreruperi, aceste companii se confruntă cu un peisaj de risc care se schimbă în mod activ.

Odată cu adoptarea unor tehnologii mai noi în părţile critice ale modelelor lor de afaceri, companiile din industria chimică trebuie să se concentreze mai mult pe securitatea cibernetică pentru a minimiza întreruperea activităţilor şi impactul financiar asupra afacerilor acestora. Companiile din industria chimică trebuie şi să anticipeze şi să creeze planuri în caz de apariţie a unor riscuri potenţiale, inclusiv a unor riscuri operaţionale, a unor condiţii meteo severe, a unor necesităţi de răspundere pentru produse, a vătămărilor corporale ale angajaţilor şi a altor evenimente perturbatoare, şi să ia măsuri pentru a le gestiona şi a le atenua.

Specialiştii noştri dedicaţi din industria chimică înţeleg riscurile, ameninţările şi oportunităţile unice importante pentru dvs. Îmbinăm experienţa globală cu expertiza locală pentru a vă ajuta să identificaţi, să evaluaţi şi să acordaţi prioritate riscurilor cu care se confruntă afacerea dvs. din industria chimică şi pentru a vă oferi soluţii personalizate de asigurare şi de gestionare a riscurilor, astfel încât afacerea dvs. să îşi poată continua activitatea şi să aibă succes.

Întrebări frecvente globale

Întrucât centrele, furnizorii şi utilizatorii finali se află în regiuni predispuse la condiţii meteo severe din întreaga lume şi expuse la multe alte ameninţări, companiile din industria chimică se confruntă cu următoarele zone principale de risc:

  • Proprietate: pierderile substanţiale din industrie sunt adesea atribuite unor riscuri precum deteriorarea fizică a centrelor şi a clădirilor, întreruperea activităţii din cauza unor incendii, explozii, explozii ale norilor de vapori (VCE), avarii ale utilajelor şi catastrofe naturale (uragane, vânt, valuri de furtună, inundaţii) şi întreruperi ale lanţului de aprovizionare şi ale continuităţii activităţii.
  • Răspundere: aceste riscuri includ vătămări corporale ale terţilor şi pagube materiale afectând sediile şi automobilele. Alte riscuri relevante sunt răspunderea pentru produse/retragerea produselor, transportul, mediul şi siguranţa angajaţilor/accidentele la locul de muncă.
  • Securitate cibernetică şi activităţi infracţionale: atacurile digitale rău intenţionate sau acţiunile angajaţilor, contractanţilor sau furnizorilor care nu deţin cunoştinţele necesare pot duce la furtul de informaţii şi la întreruperi ale activităţii. Controalele legate de ambele zone de vulnerabilitate, inclusiv consecinţele acestora, cum ar fi eliberarea accidentală de materiale periculoase, reprezintă o componentă esenţială a gestionării riscurilor din industria chimică.

Când lucraţi cu materiale periculoase şi date sensibile, este important să ţineţi cont de toate cele trei ameninţări pentru a susţine o abordare completă a gestionării riscurilor. Recunoaşterea şi abordarea ameninţărilor în curs de apariţie vor contribui la atenuarea impacturilor financiare, operaţionale şi umane legate de aceste evenimente nefavorabile.

Din cauza gamei largi de riscuri la care sunt supuse companiile din industria chimică, companiile implementează adesea o combinaţie de politici şi strategii de transfer de risc pentru a proteja activele şi a minimiza daunele potenţiale. Unele opţiuni pentru abordarea domeniilor principale referitoare la expunerea la risc includ: 

  • Asigurare pentru bunuri: această politică oferă acoperire pentru daunele materiale şi întreruperea activităţii ca urmare a catastrofelor naturale, a condiţiilor meteo severe şi a altor evenimente perturbatoare. 
  • Asigurare în caz de accidente: această asigurare oferă protecţie pentru despăgubirea lucrătorilor accidentaţi la locul de muncă sau alte situaţii asemănătoare, răspundere generală / pentru produse, răspundere pentru automobile / daune fizice şi răspundere pentru mediu înconjurător.
  • Asigurare de risc cibernetic: această poliţă acoperă diverse costuri asociate cu pierderi cauzate de un atac cibernetic. Domeniul de aplicare poate fi larg, în funcţie de condiţiile poliţei. 

Utilizând datele şi instrumentele noastre de analiză, Marsh va evalua şi va cuantifica expunerile unice la risc la care este vulnerabilă compania dvs. Apoi, vom crea un program de gestionare a riscului care poate contribui la protejarea companiei împotriva ameninţărilor sau a daunelor potenţiale. 

Cu ajutorul Marsh, veţi obţine informaţii despre expuneri şi veţi putea implementa strategii adecvate de atenuare a riscurilor şi de transfer.

Our people

Placeholder Image

Laurentiu Iakab

Deputy Chief Executive Officer Marsh Romania

  • Romania