Skip to main content

Sectorul public

Marsh sprijină entitățile din sectorul public să gestioneze riscurile complexe, să diminueze costul total asociat acestora și să își protejeze integritatea financiară, prin soluții eficiente de transfer și management al riscului.

Pentru entităţile publice ce includ statele, judeţele şi oraşele, gestionarea riscurilor este un element-cheie al guvernanţei. Cu toate acestea, în faţa constrângerilor bugetare curente, organizaţiile publice au nevoie adesea de strategii inovatoare care pot contribui la reducerea costului total al riscului, sprijinind în acelaşi timp îmbunătăţirea serviciilor din prima linie. Pe măsură ce redresarea de pe urma pandemiei continuă, multe administraţii locale se confruntă cu deficite bugetare din cauza scăderii veniturilor fiscale, a ratei record a şomajului şi a creşterii costurilor asistenţei medicale. Necesitatea de a gestiona riscurile – menţinând în acelaşi timp costurile reduse – nu a fost niciodată mai mare.

Cu peste patru decenii de experienţă în sectorul public, Marsh vă poate ajuta să evaluaţi strategia actuală de finanţare a riscurilor a entităţii publice şi să generaţi noi economii prin decizii bazate pe date. Utilizând experienţa noastră şi platforma de analiză de primă importanţă din domeniu, vom lucra cu dvs. pentru a construi profilul unic al organizaţiei dvs. şi pentru a determina o abordare care să conducă la valoare şi la atenuarea riscului.

Întrebări frecvente la nivel global

De la oraşe şi state până la utilităţi şi organizaţii de tranzit, entităţile publice sunt expuse la numeroase tipuri de riscuri, inclusiv:

  • Atacuri cibernetice: atacurile ransomware împotriva sistemelor publice au devenit din ce în ce mai frecvente în ultimii ani. Aceste incidente nu numai că au potenţialul de a bloca funcţiile administrative, dar pot, de asemenea, să îi lase pe locuitori fără acces la servicii publice vitale. Entităţile publice ar trebui să acorde prioritate eforturilor de protejare a bunurilor lor digitale şi a informaţiilor private ale cetăţenilor.
  • Managementul reputaţiei: modul în care guvernele răspund şi comunică cu alegătorii în fiecare zi şi în situaţii de criză este esenţial. Vizibilitatea sporită pe toate canalele digitale necesită politici stricte de relaţii publice şi planificare proactivă în cazul unui incident. 
  • Gestionarea flotei: şofatul distras şi sub influenţa substanţelor, precum şi lipsa şoferilor experimentaţi, sunt doar câţiva factori care cresc riscul de accidente, reclamaţii şi costuri conexe. Entităţile publice ar trebui să stabilească şi să menţină strategii de gestionare a flotei care să promoveze siguranţa, să minimizeze expunerile şi să reducă costurile.

Entităţile publice ar trebui să ia în considerare toate domeniile de risc pentru planificarea şi reducerea la minimum a impactului vulnerabilităţilor existente şi emergente. O abordare cuprinzătoare a acestor ameninţări vă ajută nu numai să gestionaţi costurile, ci şi să sporiţi siguranţa personalului şi a publicului.

Ca urmare a creşterii litigiilor, a învechirii infrastructurii şi a controlului public sporit, entităţile publice au nevoie de o abordare unică a asigurărilor pentru a-şi proteja persoanele şi bunurile, care acoperă:

  • Managementul şi răspunderea profesională: aceste politici protejează entităţile publice şi personalul împotriva circumstanţelor care nu sunt acoperite de o poliţă comercială tradiţională. Aceasta poate include pierderile cauzate de un act ilicit care are ca rezultat o pierdere în timpul exercitării atribuţiilor de către grup sau în numele grupului.
  • Răspunderea auto: maşinile de pompieri, ambulanţele, maşinile de poliţie, autobuzele, vehiculele de întreţinere a drumurilor şi străzilor şi alte vehicule de urgenţă necesită asigurare în caz de vătămare corporală sau daune materiale. 
  • Riscul cibernetic: efectele negative ale unui atac cibernetic pot include consecinţe grave pentru o entitate publică, cum ar fi scurgeri de date, extorcare de fonduri şi fraudă. Această formă de asigurare include, de obicei, cheltuielile legate de aceste consecinţe, precum şi cele care rezultă din erori legate de securitatea reţelelor sau a informaţiilor.

Pentru entităţile publice, elaborarea unei abordări cuprinzătoare a gestionării riscurilor înseamnă abordarea fiecăreia dintre aceste vulnerabilităţi şi a oricărei probleme legate de componentele lor unice sau de funcţia cotidiană a muncii lor.

Echipele Marsh de analiză, gestionare a riscurilor şi locale vă pot ajuta să dezvoltaţi strategii adecvate de finanţare şi gestionare a riscurilor pentru a continua să sprijiniţi publicul, reducând în acelaşi timp riscul.