Skip to main content

Tehnologie

Succesul companiilor din domeniul tehnologiei depinde de capacitatea lor de a valorifica oportunitățile oferite de inovație și de a gestiona riscurile asociate. Specialiștii Marsh vă ajută să identificați și să gestionați riscurile specifice, folosind instrumente de evaluare, date, analize și tehnologie de top în domeniu.

Gestionarea riscurilor este un instrument esenţial în industria tehnologică, deoarece mizele sunt atât de mari. În timpul pandemiei de COVID-19, a devenit clar cât de mult se bazează lumea noastră pe tehnologie. Atunci când mulţi oameni nu şi-au putut părăsi casele, tehnologia a permis globului să se rotească în continuare într-o anumită măsură, datorită muncii de acasă şi comerţului digital, precum şi platformelor de socializare.

Succesul în industria tehnologiei depinde de capacitatea de a profita de oportunităţile oferite de inovare pe o piaţă în schimbare rapidă şi de a gestiona în acelaşi timp riscurile asociate. Riscurile de încălcare a securităţii datelor, de defectare a echipamentelor şi a programelor informatice şi alte riscuri cibernetice rămân în permanenţă prezente, în ciuda eforturilor concertate de a reduce impactul acestora şi al altor factori de perturbare a activităţilor.

Departamentul global de tehnologie al companiei Marsh poate ajuta compania dvs. să îşi evalueze riscurile, să prioritizeze ce este cel mai important pentru dvs. şi să lucreze împreună pentru a vă ajuta să gestionaţi şi să vă reduceţi expunerile.

Întrebări frecvente globale

Companiile de tehnologie se confruntă cu o serie de riscuri, de la securitatea cibernetică şi încălcarea securităţii datelor până la concurenţa din industrie, întreruperea activităţilor digitale, rezilienţa sistemelor IT şi chiar perimarea, pe măsură ce implementarea inteligenţei artificiale devine mai frecventă. Aceste prime două riscuri, securitatea cibernetică şi concurenţa, sunt probabil cele mai presante pentru companiile tehnologice în acest moment. Concurenţa pentru cota de piaţă conduce la un ritm rapid de inovare, iar noile tehnologii sunt introduse adesea pe piaţă înainte ca toate căile posibile de compromitere (cum ar fi hackingul) să fie identificate şi abordate. Din păcate, acest lucru poate permite persoanelor fără scrupule să exploateze produse şi servicii bine intenţionate pentru propriul lor beneficiu. Încălcările securităţii datelor pot avea consecinţe grave atât pentru întreprinderi, cât şi pentru consumatori, ceea ce creează o nevoie de planificare strategică a gestionării riscurilor.

În plus faţă de asigurarea obişnuită pentru angajatori, incluzând poliţa de asigurare a proprietarului de întreprindere pentru pierderi şi răspundere şi despăgubirea lucrătorilor, dacă este cazul, există mai multe asigurări cu acoperiri unice pe care companiile de software le-ar putea lua în considerare.

În primul rând este asigurarea de răspundere cibernetică, care poate contribui la plata eforturilor de recuperare în urma unei încălcări a securităţii datelor şi a taxelor judiciare asociate. Următoarea este asigurarea de răspundere pentru erori şi omisiuni (E&O), care poate fi utilă în situaţii care implică cereri de despăgubire cu privire la performanţa produsului companiei dumneavoastră.

În cele din urmă, se poate lua în considerare şi asigurarea de fidelitate, care este adaptată industriilor care se bazează în mare măsură pe proprietatea intelectuală. Asigurarea de fidelitate oferă protecţie pentru compania dvs., precum şi pentru clienţi, în cazul în care un angajat dezvăluie informaţii protejate.

Similar companiilor producătoare de software, companiile producătoare de hardware au nevoie, cel puţin, de aceeaşi asigurare ca majoritatea celorlalte tipuri de afaceri. Aceasta include o poliţă de asigurare generală a proprietarilor de întreprinderi pentru pierderi, răspundere şi despăgubirea lucrătorilor, după caz, şi, eventual, asigurări auto comerciale, în cazul în care livrările de produse sau serviciile au loc ca parte a operaţiunilor comerciale de rutină. În plus, poate fi util pentru companiile producătoare de hardware să aibă o asigurare care acoperă întreruperea activităţii cauzată de întreruperile din lanţul de aprovizionare şi care le protejează împotriva proceselor legate de defectarea produselor. Aceste planuri de asigurare au denumiri diferite, în funcţie de asigurător şi regiune, dar în esenţă au acelaşi rol.

Asigurarea de răspundere pentru erori şi omisiuni (E&O) este un tip de asigurare de răspundere profesională care poate proteja companiile împotriva daunelor rezultând din cererile de despăgubire sau procesele care susţin că partea asigurată a făcut o greşeală în legătură cu furnizarea de către acestea a unor servicii sau produse. Situaţiile care ar putea fi acoperite de un plan de asigurare E&O includ situaţiile care implică reclamaţiile de neglijenţă, erori de serviciu sau declaraţii false.

Asigurarea de răspundere pentru erori şi omisiuni tehnologice (tech E&O) oferă o acoperire mai mare decât cea oferită de o poliţă E&O obişnuită pentru pierderile financiare pe care clienţii unei firme le-ar putea suporta ca urmare a unei erori sau a unei defecţiuni în produsul sau serviciul tehnologic pe care firma l-a furnizat. De exemplu, dacă software-ul unei companii nu funcţionează din cauza unei erori de codare, iar această eroare nu permite clientului să efectueze tranzacţii, poliţa tech E&O a companiei ar putea acoperi pierderile suferite de client.

Companiile de tehnologie, în special cele care se gândesc la o ofertă publică iniţială (IPO), trebuie să ia în considerare expunerea lor la riscurile legate de brevete, mărci comerciale, drepturi de autor şi secrete comerciale.

În funcţie de termenii şi condiţiile specifice, asigurarea proprietăţii intelectuale poate oferi protecţie în raport cu:

  • Cheltuielile de judecată şi daunele rezultate în urma acţiunilor intentate de terţi pentru încălcarea proprietăţii intelectuale sau însuşire ilegală.
  • Cheltuielile de judecată şi daunele rezultate din obligaţiile contractuale de despăgubire a furnizorilor, partenerilor, producătorilor din amonte sau clienţilor din aval în cazul unor acţiuni intentate de terţi pentru încălcarea drepturilor.
  • Costurile de apărare împotriva tentativelor unor terţi de a anula sau a invalida proprietatea intelectuală, brevetele, mărcile comerciale înregistrate sau înregistrările de drepturi de autor.