Skip to main content

Asigurări împotriva accidentelor

Pierderile cauzate de accidente reprezintă un factor semnificativ privind costul total al riscurilor pentru majoritatea organizaţiilor. Acoperind mai multe domenii şi specialităţi, experții noştri în risc de răspundere vă pot ajuta să vă analizaţi expunerile, să identificaţi şi să clasificaţi oportunităţile de reducere a costurilor şi să vă optimizaţi programul de asigurare şi de gestionare a riscurilor în caz de accident

Asigurarea împotriva accidentelor acoperă un set atât de larg de pierderi şi riscuri de răspundere, încât nu este de mirare că reprezintă unul dintre principalii factori ai costului total al riscurilor. Presiunea asupra organizaţiilor de a-şi îmbunătăţi gestionarea riscurilor legate de accidente a crescut în ultimul an, deoarece ratele pentru majoritatea liniilor de acoperire continuă să crească, iar experienţele pandemice au dus la excluderi de poliţe.

Date fiind aceste presiuni, construirea unui program adecvat şi eficient împotriva accidentelor necesită informaţii privind riscurile susţinute de date specifice domeniului şi organizaţiei dvs., alături de cunoştinţe de specialitate privind poliţele şi pieţele.

Consilierii Marsh cu experienţă în riscul de accidente vă pot ajuta să înţelegeţi care sunt cele mai adecvate tipuri de asigurare împotriva accidentelor pentru organizaţia dvs. Luăm în considerare amploarea riscurilor legate de accidente şi programele dvs. anterioare şi căutăm modalităţi inovatoare de a vă ajuta să gestionaţi, să reduceţi şi să transferaţi aceste riscuri, pentru a reduce impactul lor asupra resurselor şi rezultatelor dvs. finale.

Întrebări frecvente globale

Asigurarea împotriva accidentelor este un termen generic care descrie acoperirea oferită de o serie de diferite tipuri de asigurare, de la asigurarea pentru vehicule până la despăgubirea lucrătorilor (unde este cazul) şi de la răspunderea pentru băuturi alcoolice până la răspunderea pentru produs. Fiind atât de vastă, categoria de asigurări împotriva accidentelor este adesea dificil de înţeles. Premisa este că majoritatea tipurilor de poliţe de asigurare care acoperă pierderea sau deteriorarea bunurilor terţilor, precum şi răspunderea faţă de alte persoane, vor fi incluse în categoria asigurărilor împotriva accidentelor.

Aspectele acoperite de asigurarea împotriva accidentelor ar fi, de exemplu, pierderea de bunuri ale terţilor (de exemplu, ca urmare a furtului), deteriorarea sau distrugerea totală a vehiculelor, despăgubirea lucrătorilor (unde este cazul) şi solicitări în baza răspunderii civile împotriva societăţilor. Aceste solicitări în baza răspunderii civile pot include orice, de la accidente de alunecare şi cădere într-un magazin sau restaurant la cereri de despăgubiri pentru daune sau vătămări rezultate din utilizarea unui produs.

Deoarece riscul de accident poate fi gestionat de multe tipuri de asigurări, ar fi dificil să numim fiecare tip de acoperire.

Aproape orice adult şi orice companie are nevoie de o formă de asigurare împotriva accidentelor. Majoritatea ţărilor le cer proprietarilor de automobile să aibă o formă de asigurare, dacă nu pentru propriul vehicul, cel puţin pentru răspunderea pentru daune sau vătămări provocate altora în caz de accident. Proprietarii de companii au nevoie de asigurare împotriva accidentelor, în special cei care au o prezenţă fizică, precum un magazin sau un birou, au angajaţi care lucrează pentru ei sau fabrică un produs.

Costul total al riscului (CTR) este definit în termeni simpli drept costul global al gestionării riscurilor şi pierderilor suferite. Printre factorii care contribuie la CTR se află orice aspect al operaţiunilor unei organizaţii care este legat de riscurile acesteia, de la costurile administrative la cheltuielile implicate în elaborarea şi implementarea unei strategii de control al riscurilor, precum şi orice pierderi neasigurate.

Există cinci categorii largi care includ CTR:

  • Prime: costul implicat în transferul riscului către un asigurător, inclusiv comisioanele.
  • Pierderi: toate pierderile pentru care se face o cerere, inclusiv sumele deductibile ale cererii.
  • Administrarea cererilor: costul gestionării riscului, pe plan atât intern, cât şi extern.
  • Costul garanţiilor: costul asigurării obligaţiilor în cadrul programelor deductibile.
  • Risc implicit: expunerea la volatilitate pe care poate nu aţi recunoscut-o în experienţa dvs. actuală.

Our people