Skip to main content

Soluţii pentru cererile de despăgubire

Identificarea și analizarea cauzelor pierderilor este esențială în gestionarea costului total al riscului asociat despăgubirilor și pentru îmbunătățirea strategiilor de gestionare a cererilor de despăgubire. În procesul de redresare în urma unei pierderi comerciale, soluționarea eficientă a cererilor de despăgubire este esențială. Marsh vă poate sprijini în toate etapele procesului de soluționare a despăgubirilor

Confruntarea cu oricare tip de cerere de despăgubire – indiferent dacă rezultă dintr-un dezastru natural, un atac cibernetic, o rechemare de produse sau un prejudiciu – poate deveni rapid copleşitoare chiar şi pentru cel mai experimentat manager de risc sau lider de afaceri din mediul complex al zilelor noastre.

Gestionarea şi soluţionarea proactivă a unei cereri de despăgubire sunt esenţiale pentru recuperarea după o pierdere şi îmbunătăţirea rezultatelor finale. Cu toate acestea, acest lucru poate dura o perioadă lungă de timp, mai ales dacă organizaţia dvs. nu are deja infrastructura şi resursele necesare pentru a gestiona întregul proces.

Vă putem ajuta să simplificaţi procesul prin oferirea de consultanţă cu privire la cel mai bun mod de a reduce la minimum costul, impactul şi frecvenţa cererilor de despăgubire şi prin susţinerea cauzei dvs. pentru o recuperare reuşită.

Indiferent dacă afacerea dvs. are nevoie de asistenţă în ceea ce priveşte pregătirea, prezentarea şi soluţionarea cererilor de despăgubire complexe mari sau îmbunătăţirea strategiei şi performanţei programului dvs. pentru cereri de despăgubire, vă oferim soluţii bazate pe cele mai bune date şi analize din industrie, care vă pot ajuta să reduceţi pierderile şi riscurile curente şi viitoare.

Întrebări frecvente la nivel global

Un serviciu de gestionare a cererilor de despăgubire acţionează ca un consilier proactiv între afacerea dvs., asigurător, administratorul cererilor terţilor şi alte părţi interesate, supraveghind pregătirea, prezentarea şi negocierea cererilor dvs. de despăgubire până la soluţionarea acestora.

Pe măsură ce cererile de despăgubire devin din ce în ce mai complexe, un furnizor de servicii precum Marsh vă poate ajuta afacerea la crearea unei prezentări convingătoare a cererilor de despăgubire, la consilierea dvs. cu privire la soluţionarea cererilor de despăgubire şi la evitarea costurilor inutile. De asemenea, poate îmbunătăţi eficienţa generală a programului dvs. de cereri de despăgubire prin identificarea, analizarea şi îmbunătăţirea strategiilor, operaţiunilor şi sistemelor dvs. pentru cererile de despăgubire.

Lucrând cu un serviciu de gestionare a cererilor de despăgubire, compania dvs. poate gestiona şi soluţiona mai eficient cererile de despăgubire în timp util. De asemenea, compania dvs. poate să reducă la minimum potenţialul unui incident neaşteptat de a întrerupe activitatea de zi cu zi.

Atunci când o companie se confruntă cu un accident de muncă, un incident cibernetic, o întrerupere majoră sau un eveniment catastrofal, răspunsul proactiv şi reluarea activităţii sunt esenţiale pentru supravieţuire. Cu toate acestea, acest lucru poate dura o perioadă lungă de timp, mai ales dacă organizaţia dvs. nu are deja infrastructura şi resursele necesare pentru a gestiona întregul proces. În plus, capitalul necesar pentru a gestiona o cerere de despăgubire poate varia semnificativ în funcţie de dimensiunea, întinderea şi complexitatea incidentului.

Ca urmare a volumului de informaţii şi date sensibile din jurul cererilor de despăgubire, multe organizaţii depun eforturi intense pentru a supraveghea procesul de documentare şi, în acelaşi timp, a gestiona cererea de despăgubire în sine. Un serviciu de pregătire a cererilor de despăgubire va colabora cu compania dvs. pentru a reduce sarcina administrativă asociată cu documentarea şi prezentarea cererii dvs., asistându-vă la sarcini precum adunarea informaţiilor şi documentelor necesare, calcularea pierderilor şi găsirea unor modalităţi de accelerare a soluţionării cererilor de despăgubire. Ca urmare, timpul şi resursele dvs. pot fi alocate pentru obţinerea unor rezultate optime în afaceri, nu pentru sarcini administrative care consumă timp.

În cazul în care afacerea dvs. a suferit recent o pierdere şi/sau are motive să depună sau să apere o cerere de despăgubire, veţi dori să colaboraţi cu un furnizor de servicii de gestionare a cererilor de despăgubire. Un furnizor de servicii precum Marsh vă poate ajuta cu cereri de despăgubire referitoare la:

 • Daune materiale şi întreruperea activităţii
 • Sectoare industriale complexe, cum ar fi sectorul energetic, al construcţiilor, maritim şi aviatic
 • Infracţiuni financiare şi răspunderea administratorilor
 • Retragerea produselor
 • Atacuri cibernetice
 • Accidente de muncă şi sănătatea muncitorilor
 • Capital privat şi risc de credit
 • Accidente auto

Colaborarea cu Marsh ca urmare a oricărei forme de incident care are ca rezultat o cerere de despăgubire vă poate ajuta să reveniţi mai rapid la activitatea obişnuită.

Deşi procesul exact de soluţionare cu succes a unei cereri de despăgubire va depinde în mare măsură de natura incidentului, de obicei, companiile vor trebui să:

 • Analizeze magnitudinea şi temeiul cererii.
 • Înţeleagă opţiunile pentru remedierea situaţiei, abordând în acelaşi timp orice riscuri de conformitate, comerciale şi reputaţionale.
 • Implementeze un plan structurat de supraveghere a procesului aferent cererilor de despăgubire, comunicând în acelaşi timp cu părţile interesate pe parcursul întregului proces.

Lucrând cu un specialist în gestionarea cererilor de despăgubire, liderii de afaceri pot maximiza viteza şi recuperarea, reducând în acelaşi timp atât costul cererii, cât şi impactul potenţial al acesteia asupra operaţiunilor.

La Marsh, înţelegem consecinţele devastatoare pe care un incident neaşteptat le poate avea asupra oamenilor, operaţiunilor şi afacerii dvs. Înţelegem, de asemenea, necesitatea transparenţei, eficienţei şi rentabilităţii atunci când este vorba de soluţionarea cererilor de despăgubire ale lucrătorilor în curs sau nesoluţionate. Echipa noastră globală de soluţii pentru cererile de despăgubire va colabora cu dvs. pentru a vă ajuta să treceţi peste astfel de evenimente perturbatoare şi vă poate oferi consultanţă cu privire la soluţionarea mai eficientă a cererilor de despăgubire.

Consultantul va colabora cu dvs. pentru a identifica zonele vulnerabile ale organizaţiei dvs., ajutându-vă să vă pregătiţi înainte şi după apariţia unei cereri de despăgubire prin:

 • Consiliere privind modul de reducere a pierderilor şi a costurilor de ajustare a pierderilor prin punerea în aplicare a celor mai bune practici.
 • Oferirea de asistenţă contabilă pentru cererile de despăgubire în contextul comutărilor, arbitrajelor şi litigiilor.
 • Evaluarea cererilor de despăgubire după expirarea/anularea poliţei pentru a stabili caracterul rezonabil al factorilor selectaţi.

Prin analizarea pierderilor complexe rezultate din răspundere şi auditarea proceselor dvs. curente de gestionare a riscurilor şi a cererilor de despăgubire, un consultant vă poate ajuta să creaţi căi de comunicare eficiente cu asigurătorii şi să reduceţi impactul întreruperilor activităţii şi pierderilor viitoare prin recomandarea unor planuri de atenuare a riscurilor, protocoale de gestionare a cererilor de despăgubire şi strategii de soluţionare.

Apărătorul vă va ajuta să îmbunătăţiţi rezultatul cererilor de despăgubire cu asigurătorii dvs., colaborând cu dvs. pentru a:

 • Vă susţine cauza în mod proactiv în vederea obţinerii unei soluţionări prompte şi echitabile.
 • Furniza informaţii clare şi în timp util cu privire la starea cererilor de despăgubire.
 • Vă ajuta să comunicaţi cu asigurătorii în cazuri complexe.

Deşi unele cereri de despăgubire pot fi prevenite printr-o strategie completă de gestionare a riscurilor, acestea pot apărea în continuare.

Echipa noastră globală de soluţii pentru cererile de despăgubire va colabora cu compania dvs. pentru a simplifica procesul de depunere, gestionare şi soluţionare a cererilor dvs. de despăgubire. Combinând cunoştinţele noastre privind piaţa şi abordarea bazată pe date, vom dezvolta o strategie de soluţionare transparentă pentru a vă ajuta să faceţi faţă provocărilor dvs. legate de cererile de despăgubire.

Our people

Placeholder Image

Cristi Paunescu

Manager, Claims Department Marsh

 • Romania