Skip to main content

Răspunderea pentru produse şi retragerea de produse

Există responsabilități unice în procesul de fabricare, vânzare şi distribuţie a produselor - de la siguranţa la retragerea acestora - care pot afecta reputaţia şi profitabilitatea unei companii. Marsh deține expertiza şi soluţiile cu privire la răspunderea pentru produse şi retragerea de produse, care vă pot ajuta să gestionaţi eficient aceste obligaţii

Globalizarea a dus la o creştere extraordinară a pieţei şi, în multe cazuri, a scăzut costul de fabricaţie al produselor alimentare şi bunurilor de consum. Cu toate acestea, a condus la o creştere semnificativă a răspunderii pentru produse şi a riscului de retragere de produse. Acest risc a apărut progresiv ca urmare a provocărilor legate de tehnologia de fabricaţie şi logistica de distribuţie, precum şi ca urmare a practicii de aprovizionare cu alimente, componente şi ingrediente din ţări unde lipseşte o supraveghere reglementată puternică.

Serviciile de consiliere privind răspunderea pentru produse şi retragerile de produse oferite de Marsh vă pot ajuta compania în luarea deciziilor critice de reducere a riscurilor şi în abordarea situaţiilor pe măsură ce apar. Echipa noastră specializată are experienţă în industrie şi perspectivă globală pentru a oferi soluţii de asigurare şi de gestionare a riscurilor personalizate cu atenţie, permiţându-vă să vă concentraţi asupra afacerii şi operaţiunilor dumneavoastră în caz de criză.

Întrebări frecvente globale

Asigurarea de răspundere pentru produse şi retragerea de produse ajută la protejarea companiei dumneavoastră împotriva pierderilor financiare rezultate din cererile de despăgubire bazate pe faptul că unul sau mai multe dintre produsele dumneavoastră au cauzat prejudicii sau alte daune unei terţe părţi (în general, un consumator sau grup de consumatori).

Cineva ar putea fi rănit de un produs într-o varietate de moduri, de la felul în care a fost fabricat sau proiectat până la modul în care au fost redactate instrucţiunile de folosire. De asemenea, companiile sunt adesea trimise în judecată pentru rănile suferite atunci când un produs a fost folosit incorect.

Existând posibilitatea ca plăţile să se ridice la multe milioane de dolari, chiar şi o singură cerere de despăgubire sau retragere ar putea afecta semnificativ bilanţul unei companii.

Asigurarea pentru răspunderea pentru produse şi retragerea de produse are potenţialul de a acoperi o gamă largă de aspecte legate de răspundere sau retragerea produsului dumneavoastră. În general, vă ajută să vă protejaţi compania de daune atunci când se susţine că un produs fabricat de organizaţia dumneavoastră a cauzat vătămări corporale sau a dus la deteriorarea bunurilor. Plăţile şi costurile de judecată pot fi semnificative, în special dacă sunt implicate mai multe părţi în acţiune. Poliţele de asigurare pot acoperi totul, de la facturile medicale ale reclamantului la onorariile pentru reprezentare juridică, precum şi orice hotărâri şi decizii împotriva companiei.

Orice companie angajată în fabricarea, distribuţia sau furnizarea de produse de consum ar trebui să ia în considerare obţinerea asigurării pentru răspunderea pentru produse şi retragerea de produse, indiferent de locaţia sa sau dacă reglementările sunt mai flexibile în anumite domenii de practică comercială. Produsele dumneavoastră pot fi recunoscute pentru siguranţa şi fiabilitatea lor; însă, acest lucru nu împiedică apariţia bruscă a unor cereri de despăgubire. Ori de câte ori sunt implicate posibile litigii sau tranzacţii judiciare, situaţia se va dovedi costisitoare pentru compania dumneavoastră.

Marsh, consilierul dvs. de încredere, poate sprijini crearea unei strategii de gestionare a riscului de răspundere pentru produse şi retragerea de produse, astfel încât dacă vă confruntaţi cu un eveniment de răspundere pentru produse sau retragere de produse, să aveţi mai mult decât o poliţă de asigurare. Aveţi o strategie susţinută de specialişti care vă pot ajuta să rezolvaţi orice reclamaţie care va apărea.

Deşi poate părea că asigurarea generală de răspundere civilă ar putea acoperi şi acţiunile privind răspunderea pentru produse, acest lucru nu este întotdeauna valabil. Acţiunile privind răspunderea pentru produse şi retragerile necesare sunt deosebit de specifice şi tind să fie mai scumpe, depăşind acoperirea furnizată de o poliţă de asigurare generală de răspundere civilă.

Într-adevăr, majoritatea poliţelor de răspundere generală prevăd o plată maximă de 1 milion USD. Despăgubirile medii pentru retragerea unui singur produs depăşesc 1,5 milioane USD. Înmulţiţi această sumă cu numărul de produse care ar putea, de exemplu, să fie asamblate pe o linie de asamblare contaminată, iar costul neasigurat ar putea duce la falimentul unei companii. Costul adăugării unui nivel suplimentar de asigurare merită pe termen lung.

Retragerea produselor poate fi costisitoare pentru o companie şi poate depăşi adesea limita poliţelor tradiţionale de răspundere generală. Structura specifică industriei, cu plată ridicată a asigurării de răspundere pentru produse vă poate ajuta să vă protejaţi compania împotriva costurilor de retragere care vă ameninţă profitul.

Luând în considerare acoperirea pentru răspunderea pentru produse şi retragerea de produse, împreună, vă protejaţi compania de pierderile de primă parte (de exemplu, pierderea venitului) şi de terţă parte (de exemplu, daune), toate rezultate din acelaşi eveniment.