Skip to main content

Analiza de risc

Cu ajutorul datelor, a analizei şi a tehnologiei, liderii companiilor pot adopta o strategie globală şi anticipativă în privinţa riscurilor, care stă la baza deciziilor și a obiectivelor organizaționale.

Organizaţiile din întreaga lume sunt afectate tot mai mult de provocările emergente şi complexe care le-ar putea afecta semnificativ capacitatea de a-şi atinge obiectivele. În acest mediu aflat în schimbare rapidă, liderii companiilor au nevoie de mai mult decât de opinii istorice, modele complicate şi indici de referinţă generici pentru a gestiona riscurile.

Au nevoie de perspective în timp real, pe baza cărora se poate acţiona, adaptate nevoilor afacerii lor, pentru a anticipa aspectele neprevăzute şi pentru a planifica ce urmează.

Soluţiile noastre de analiză vă pun la dispoziţie cunoştinţe, date de specialitate şi perspective pentru a naviga în mediul actual, pentru a urmări şi a anticipa riscurile emergente, pentru a lua decizii de afaceri mai bune şi pentru a vă conduce organizaţia cu încredere.

Utilizând datele, analizele şi tehnologia de vârf ale companiei Marsh, obţineţi informaţii privind riscurile care vă ajută să planificaţi mai bine, să finanţaţi şi să obţineţi strategii de gestionare a riscurilor care sunt în acord cu obiectivele echipei dvs. de conducere.

Întrebări frecvente globale

Gestionarea riscurilor poate fi o sarcină complexă. Existenţa unor instrumente analitice pentru evaluarea expunerii la risc şi a impactului acestuia este esenţială pentru a vă administra compania şi pentru a face mişcări de îmbunătăţire continuă a profitabilităţii.

Analiza şi tehnologia pot simplifica gestionarea riscurilor. Analiza datelor şi a riscurilor, susţinută de instrumente şi o strategie solidă, îi poate oferi afacerii dvs. elementele esenţiale pentru monitorizarea, diminuarea şi gestionarea riscurilor. Utilizarea analizei face să fie posibile:

 • identificarea riscurilor: Utilizaţi anumite date pentru a înţelege de unde provine riscul. 
 • evaluarea riscurilor: Faceţi profilul fiecărui risc şi determinaţi-i impactul.
 • diminuarea riscurilor: Utilizaţi date pentru a răspunde la anumite riscuri pe baza comportamentelor. 
 • monitorizarea riscurilor: Măsuraţi îmbunătăţirile şi ameninţările de risc în timp. 
 • raportarea riscurilor: Reevaluaţi riscurile pentru a determina ciclul de viaţă şi a învăţa din trecut.

Când analiza riscurilor este aplicată riguros, sunteţi mai bine echipat pentru a aborda procesele în continuă schimbare, reglementările în evoluţie şi condiţiile economice. Acest lucru înseamnă că aveţi mai multe instrumente pentru a implementa strategii care se concentrează pe îndeplinirea obiectivelor de profitabilitate ale companiei.

Trăim într-un mediu de risc modern şi în accelerare. Deţinerea unor instrumente analitice este esenţială pentru diminuarea riscului într-un mod care vă permite să rămâneţi concentrat asupra obiectivelor de afaceri. Printre avantajele analizei de risc pentru compania dvs. se pot număra:

 • îmbunătăţirea perspectivei asupra companiei: Analiza vă ajută să aprofundaţi problemele potenţiale din organizaţia dvs. şi vă pun într-o poziţie mai bună pentru a le ţine sub control.
 • monitorizarea performanţei generale a companiei: Acest lucru vă oferă o imagine clară despre ce funcţionează pentru companie şi ce nu. 
 • estimarea de date pentru luarea unor decizii ferme: Înţelegerea problemelor din timp poate face mai uşoară evitarea lor în viitor. 
 • prevenirea pierderilor în timp: Identificaţi din timp semnele de alarmă, pentru a îmbunătăţi siguranţa şi eficacitatea în cadrul companiei.

Pe scurt, analiza riscurilor vă poate pregăti compania pentru viitorul imediat şi nu numai.

Progresele în domeniul inteligenţei artificiale (IA) şi al tehnologiei predictive au extins semnificativ capacităţile de analiză a riscurilor, accelerând ratele de adoptare în cadrul organizaţiilor. Pe măsură ce software-urile şi capacităţile de procesare devin tot mai sofisticate, printre tendinţele emergente se află:

 • strategia organizaţională: În loc să fie utilizată ca instrument secundar de planificare, analiza riscurilor este plasată tot mai mult în centrul discuţiilor strategice, ghidând deciziile bazate pe date în timp real.
 • curăţarea datelor: Pe măsură ce organizaţiile încep să realizeze care este puterea analizei de risc, şi liderii încep să dea prioritate iniţiativelor legate de date pentru a curăţa bazele de date ale întreprinderilor, permiţându-le să utilizeze analiza de risc pentru a produce rezultate cu un grad şi mai mare de precizie. 
 • automatizare şi IA: Odată cu creşterea masivă a volumului de informaţii disponibile şi apariţia unor algoritmi avansaţi pe bază de IA, analiza riscurilor este utilizată tot mai mult pentru a ajuta factorii de decizie, furnizând perspective bazate pe date şi recomandând posibile soluţii.

Concomitent cu creşterea gradului de sofisticare şi accesibilitate a analizei de risc, organizaţiile ar trebui să ia în considerare investiţiile în această capacitate şi integrarea ei în iniţiativele şi strategiile lor de gestionare a riscurilor, pentru a obţine o mai mare precizie a planificării, pentru a lua măsuri proactive şi pentru a reduce expunerile.

Analiza riscurilor le oferă liderilor companiilor posibilitatea de a-şi reduce costurile totale de risc prin capacităţi precum:

 • gestionarea datelor: Analiza riscurilor poate ajuta organizaţiile să integreze datele stocate într-o platformă unică globală, creând o perspectivă mai unitară şi generând perspective valoroase.
 • planificarea proactivă a riscurilor: Analiza riscurilor poate ajuta liderii companiilor furnizând perspective pe baza cărora se poate acţiona, care abordează proactiv provocările din domeniu şi minimizează posibilele expuneri, reducând timpii de răspuns şi pierderile în eventualitatea unei crize efective.
 • colaborare la nivel de întreprindere: Având în vedere marea întindere a întreruperilor în activitate, analiza riscurilor contribuie la unificarea abordării unei organizaţii, oferindu-le echipelor dvs. o înţelegere a vulnerabilităţilor lor şi un plan clar de gestionare a acestora.

În peisajul complex al riscurilor de astăzi, analiza riscurilor le oferă liderilor oportunitatea de a monitoriza, de a evalua şi de a aborda riscurile cu mai multă încredere.

Analiza riscurilor este o componentă esenţială în crearea unui plan cuprinzător şi eficient de gestionare a riscurilor. Analiza riscurilor elimină presupunerile şi subiectivitatea din procesul de planificare, în loc să se bazeze exclusiv pe opinii şi pe date istorice limitate pentru a identifica tendinţele viitoare. 

Pentru factorii de decizie şi părţile interesate, utilizarea analizei de risc are ca rezultat, de obicei, o abordare mai puternică şi mai precisă a planificării gestionării riscurilor.

Big Data reprezintă un instrument esenţial în gestionarea riscurilor, deoarece ajută organizaţiile să evalueze datele disparate din surse multiple. Când sunt extrase dintr-un grup mai mare de date, perspectivele generate de analiza riscurilor sunt mai precise, datorită dimensiunii populaţiei din care se extrapolează.

În peisajul de risc aflat în schimbare rapidă în prezent, liderii companiilor au nevoie de mai mult decât de opinii istorice pentru gestionarea riscului, alocarea capitalului şi obţinerea de rezultate. Analiza riscurilor ar trebui plasată în centrul procesului de luare a deciziilor şi planificare.