Skip to main content

Garanții

Piaţa competitivă actuală impune certitudinea promisiunilor contractuale, concentrarea constantă pe reducerea costurilor şi creşterea capitalului de lucru. Specialiştii Marsh oferă organizaţiilor servicii inovatoare de consiliere în materie de asigurări de garanţii, pentru a susţine rezilienţa şi obiectivele de dezvoltare ale companiilor.

Pentru a-şi desfăşura activitatea, companiile au nevoie de garanţii pentru contracte şi alte obligaţii financiare. Asigurările de garanţie, inclusiv soluţiile garantate de bancă, oferă avantajul eliberării numerarului sau conservării capacităţii băncii şi pot duce la economii semnificative de costuri în comparaţie cu scrisorile de credit emise de bănci.

Echipa Marsh dedicată de specialişti în garanţii globale poate ajuta companiile să implementeze strategii şi soluţii pentru eliberarea capacităţii de creditare şi reducerea riscurilor financiare.

În cadrul activităţii noastre, ne folosim de cunoştinţele noastre specializate în domeniu, precum şi de experienţa noastră, pentru a dezvolta soluţii unice de garanţie în diferite industrii şi zone geografice. De asemenea, susţinem dezvoltarea profitabilă a companiei dvs. mergând dincolo de bilanţul dvs. pentru a explora soluţii personalizate bazate pe activele dvs. suport.

Întrebări frecvente globale

Asigurările de garanţie sunt garanţii emise de o societate de asigurări în numele unei firme în favoarea unui beneficiar. Acestea sunt utilizate pentru a garanta finalizarea unui proiect sau furnizarea unui bun sau a unui serviciu.

Cei mai comuni beneficiari ai asigurărilor de garanţie sunt entităţile guvernamentale, de exemplu, în legătură cu un proiect rutier finanţat de o administraţie care utilizează banii contribuabililor. Printre aceste entităţi se pot număra şi autorităţile fiscale, autorităţile vamale, tribunalele şi agenţiile de protecţie a mediului.

În sectorul privat, beneficiarul este partea care îndeplineşte rolul de antreprenor, proprietar de proiect sau cumpărător de proiecte de construcţii sau produse fabricate.

Asigurările de garanţii pot fi, de asemenea, utilizate ca garanţie de plată (admisibilă) şi au caracter reglementar sau comercial/contractual.

Printre cele care au caracter reglementar se numără: 

 • Garanţiile impuse de autorităţi în legătură cu un proiect de construcţii, şi anume drumuri, aeroporturi, porturi sau căi ferate.
 • Garanţiile impuse importatorilor în favoarea unei autorităţi vamale pentru a garanta plata taxelor şi impozitelor.
 • Garanţiile necesare pentru îngrijirea corespunzătoare a terenurilor publice în momentul extragerii sau exploatării resurselor naturale.
 • Garanţiile de plată legate de litigii cu o autoritate cu privire la o decizie de impunere.
 • Garanţiile pentru litigii care acoperă contestarea amenzilor, sancţiunilor sau daunelor care decurg din litigii privind concurenţa neloială pe piaţă.

Garanţiile nereglementare sunt emise ca garanţie contractuală sau de plată pentru a sprijini obligaţiile contractuale sau de plată. Asigurarea de garanţie acţionează ca o garanţie oferită de o terţă parte.

În sectorul asigurărilor, asigurarea de garanţie este echivalentul unei garanţii bancare (adică al unei scrisori de credit). Însă, asigurarea de garanţie poate contribui la generarea de lichidităţi suplimentare pentru bănci şi corporaţii – şi pentru piaţă în ansamblu. Aceasta joacă un rol important în recuperarea capitalului şi în conservarea resurselor valoroase de lichidităţi, în special în perioadele economice volatile.

Asigurarea de garanţie permite unei companii să participe la contracte care necesită garanţii contingente de la terţi. De asemenea, poate contribui la îmbunătăţirea poziţiei de lichiditate a unei companii, deoarece asigurările de garanţie sunt extrabilanţiere şi, prin urmare, nu utilizează facilităţi de creditare. Asigurarea de garanţie poate îmbunătăţi şi mai mult poziţiile de lichiditate, deoarece pot fi constituite garanţii în locul plăţilor de capital.

Multe companii utilizează asigurările de garanţie, inclusiv, de exemplu, cele din sectoarele:

 • Construcţii
 • Energie şi electricitate
 • Industria alimentară şi a băuturilor 
 • Retail
 • Producţie
 • Comunicaţii, media şi tehnologie
 • Instituţii financiare
 • Minerit

Our people

Placeholder Image

Antoaneta Nedelciu

Manager, Credit Department Marsh

 • Romania