Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

PODNIKOVÁ SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ

Sme oddaní myšlienke vždy podnikať zodpovedným spôsobom a prostredníctvom programov a aktivít podporovať komunity, v ktorých žijeme a pracujeme.

Marsh a jej materská spoločnosť Marsh & McLennan Companies sa dlhodobo angažujú a podporujú komunity, kde podnikáme a kde žijú a pracujú naši zamestnanci. Neustále sme oddaní myšlienke podnikať zodpovedným spôsobom a preukazovať našu podnikovú sociálnu zodpovednosť (CSR) prostredníctvom rôznych programov a aktivít s heslom „Pomáhať ohrozeným ľuďom a komunitám“.

Hlavnými prvkami nášho programu CSR sú filantropia, dobrovoľníctvo zamestnancov a trvalá udržateľnosť.

Filantropia a dobrovoľníctvo zamestnancov

Henry W. Marsh prispieva rôznym charitatívnym a neziskovým organizáciám. Všeobecné zásady a smernice pre takéto dary sú stanovené centrálne a manažment krajiny ich uplatňuje s ohľadom na miestne podmienky.

Zamestnanci spoločnosti Marsh sú podporovaní, aby prispievali v prospech lokálnych komunít. Táto podpora je v jednotlivých krajinách rôzna a preukazuje sa rôznymi spôsobmi vrátane odmeny za platenú dovolenku s cieľom pomôcť v komunitnom projekte. Snahou je, aby časť zamestnancov spoločnosti bola zapojená do charitatívnych projektov.

Trvalá udržateľnosť a zodpovednosť

Uznávame našu zodpovednosť podnikať spôsobom, ktorý chráni a zlepšuje stav životného prostredia pre budúce generácie. Dozveďte sa viac o našich zásadách a programoch týkajúcich sa trvalej udržateľnosti.

Okrem vyššie uvedeného sú všetci zamestnanci spoločnosti Marsh & McLennan Companies viazaní naším Kódexom správania známym pod názvom Väčšie dobro, ktorý obsahuje časť „Budovanie dôvery v komunitách”.

Spoločnosť súčasne uplatňuje masívnu politiku diverzity a inklúzie pri podpore kľúčového cieľa pritiahnuť, udržať, rozvíjať a motivovať najlepších ľudí, na všetkých úrovniach.