Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

NAŠA MISIA

Poskytujeme poradenstvo, sprostredkovateľské služby a služby pri obhajobe nárokov na náhradu. Klientom pomáhame znížiť celkovú cenu rizika.

Spoločnosť Marsh pristupuje k riadeniu rizík a poisťovateľských potrieb svojich klientov prostredníctvom tímového prístupu. Každý vzťah s klientom má na starosti samostatný manažér pre klienta, ktorý čerpá z našich bohatých odborných a rizikových špecializácií. Zhromažďuje zdroje na analýzu, meranie a pomoc pri riadení viacerých rizík.

Pre ďalšiu podporu strategických a prevádzkových cieľov našich klientov, ako aj cieľov v oblasti riadenia rizík, poskytujeme poradenstvo, sprostredkovateľské služby a služby pri obhajobe nárokov na náhradu v špecializovaných odborných odvetviach s globálnym rizikom a v bežnej praxi. Naši kolegovia využívajú bohaté skúsenosti a vedomosti z odvetvia daného klienta na poskytovanie všeobecného krytia rizika a zníženie celkovej ceny rizika našich klientov.

Ako pracujeme: Marsh3D

Naše riešenia pre riadenie rizík vytvárame na základe dôkladného preskúmania vášho rizikového profilu a cieľov. Tento prístup označujeme ako Marsh 3D a zahŕňa tieto tri kroky:

  • Definícia rizík a možností na základe porozumenia vašej obchodnej činnosti, identifikácie, kvantifikácie a merania vašej tolerancie rizika. Následne stanovíme, aký typ a aké množstvo rizika je potrebné riadiť, zmierniť alebo presunúť.
  • Vypracovanie riešení na základe analýzy údajov pre podporu rozhodovania. Vypracujeme možnosti riešení, ktoré tvoria základ pre rozhodovanie týkajúce sa riadenia rizík, zmierňovania rizík a ich presunutia.
  • Prinášať výsledky pomocou našej komplexnej spôsobilosti a optimálne navrhnutej sérii riešení rizík. Poskytneme vám tak riešenia, ktoré vám pomôžu riadiť, zmierňovať a presunúť náklady na riziká.
Platforma Marsh Analytics Platform

Platforma Marsh Analytics Platform (MAP) predstavuje komplexné riešenie, ktoré našim klientov umožňuje kvantifikovať a riadiť financovanie rizík pomocou vynikajúcej kombinácie údajov, analýz a technológie. Toto riešenie podporuje naša firemná databáza globálnej straty, náš celosvetový tím odborníkov a stovky zariadení s platformou na sprostredkovanie mobilného obsahu len pre priemysel (iMAP).

S platformou MAP niektorí klienti zaznamenali pri investícii zisky v pomere až 10 : 1 a 5- až 15-percentnú úsporu nákladov. Pre ďalšie informácie o platforme Marsh Global Analytics kliknite sem.