Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

KTO SME

Spoločnosť Marsh je globálny vodca v sprostredkovaní poistenia a riadení rizík. Klientom pomáhame kvantifikovať a spravovať riziká, a otvárame im tak nové možnosti rastu.

Marsh je globálna vedúca spoločnosť v oblasti sprostredkovania poistenia a riadenia rizík. Naši odborníci pomáhajú našim klientom vo vyše 130 krajinách predvídať, kvantifikovať a dôkladnejšie chápať rôznorodosť rizík, ktorým čelia. V dnešnom globálnom podnikateľskom prostredí, ktoré je čoraz neistejšie, spoločnosť Marsh pomáha klientom prosperovať a pretrvať.

Spolu so svojimi klientmi ľubovoľnej veľkosti definujeme, navrhujeme a dodávame inovačné riešenia na lepšie kvantifikovanie a riadenie rizík. Do každej spolupráce s klientom prinášame jedinečné spojenie kvalitného intelektuálneho kapitálu, odbornosti v konkrétnej brandži, globálnych skúseností a súčinnosti. Firmám, štátnym podnikom, organizáciám a jednotlivcom po celom svete ponúkame služby v rámci riadenia rizík, poradenstva v oblasti riadenia rizík, sprostredkovania poistenia, alternatívneho financovania rizík a manažmentu poisťovacích programov.

Už od roku 1871 sa klienti spoliehajú na spoločnosť Marsh, že im poskytne spoľahlivé poradenstvo, bude zastupovať ich záujmy na trhu, pomôže im pochopiť čoraz zložitejší svet a premeniť riziká na nové príležitosti rastu. Našich vyše 35 000 kolegov pracuje v mene našich klientov (firiem všetkých veľkostí) v každom priemyselnom odvetví, ktoré zahŕňajú jednotlivcov, medzinárodné organizácie a štátne podniky.

Sme pobočkou plne ovládanou spoločnosťou Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), ktorá ako poskytovateľ globálnych služieb klientom ponúka poradenstvo a riešenia v oblastiach rizík, stratégií a ľudí. So 75 000 kolegami po celom svete a ročným príjmom vyše 15 miliárd USD spoločnosť Marsh & McLennan Companies zastrešuje aj globálne vedúce spoločnosti Guy Carpenter, Mercer, a Oliver Wyman.

História

Spoločnosť Marsh už vyše 140 rokov rastie prostredníctvom pomoci svojim klientom pri predvídaní a zvládaní výziev meniacich sa ér a technológií. Spoločnosť založili Henry W. Marsh a Donald R. McLennan s cieľom pomáhať firmám počas veľkých zmien, ktoré priniesla priemyselná revolúcia.

W. Marsh zanechal štúdium na Harvarde a šiel hľadať budúcnosť do Chicaga. Veľký požiar v roku 1871 spôsobil pád väčšiny poisťovateľov a Marsh tu uvidel príležitosť pre sprostredkovateľov poistenia, ktorí by mohli rozložiť riziká medzi viac spoločností. Veľmi skoro po príchode boli jeho ambície väčšie ako nová spoločnosť, v ktorej začal pracovať. Marsh chcel otvoriť kanceláriu v New Yorku. Stanovil si cieľ získať U.S. Steel, prvú korporáciu s majetkom vyše 1 miliardy dolárov na svete. Marsh si žil na vysokej nohe, bol smelý a prívetivý. Bol to typ človeka, ktorý si rezervoval transatlantickú cestu, len aby mohol na palube lode získať Theodora Vaila z AT&T. Na spiatočnej Vailovej ceste bol Marsh znovu. A firmu získal.

McLennan z Duluthu v štáte Minnesota sa vo veku 14 rokov stal jediným podporným článkom svojej rodiny. V pracovnom živote sa jeho intenzívna súťaživosť pretavila do dôkladnosti. McLennan bol veľmi starostlivý, skúmal poistenia pre klientove operácie, až kým o nich nevedel toľko čo majitelia. Počas roku 1901, kým sa Marsh usiloval získať U.S. Steel, McLennan zvládal zložitosť železničných tratí a získaval jednu železničnú spoločnosť za druhou. Strávil týždne kontrolovaním každej nehnuteľnosti pozdĺž tisícov kilometrov ciest. Bol to človek, ktorý veril v bádanie a hľadal sám seba.

Keď v roku 1904 títo dvaja muži spojili svoje firmy, nová spoločnosť bola najväčšou poisťovacou agentúrou na svete s ročným poistným 3 miliardy USD. A to bol len začiatok.

Kultúra

Spoločnosť Marsh podniká v súlade s najvyššími etickými a profesionálnymi štandardmi a nebude tolerovať správanie, ktoré je v ich rozpore. Budeme konať s integritou, čestne, odvážne a so vzájomnou úctou. V rámci organizácie podporujeme najmä kultúru, v rámci ktorej podplácanie nie je prijateľné za žiadnych okolností.

Najzákladnejší spôsob zabezpečovania zákonného a etického správania je, že najvyššie možné etické štandardy dodržiavame aj my. Úlohou nášho kódexu správania Väčšie dobro je, aby nám pomáhal chápať záležitosti týkajúce sa zákonov, etiky a rizík, s ktorými sa môžeme stretnúť počas našej každodennej práce. Kódex popisuje základné zodpovednosti našich kolegov, rozšírené zodpovednosti našich nadriadených a obsahuje prehľad najdôležitejších stanovísk našej politiky v našej spoločnosti.