Skip to main content

Spoločnosť Marsh

Formujeme budúcnosť z našej perspektívy, prostredníctvom expertízy a odborných riešení, čím umožňujeme našim klientom prosperovať – základ, ktorý je budovaný viac ako 150 rokov.

Našim klientom, kolegom a komunitám pomáhame rásť tým, že im posilňujeme dôveru k ich prosperite. Hľadáme lepšie spôsoby riadenia rizika a definujeme účinnejšie cesty k správnemu výsledku. Prekonávame riziká, aby sme odmenili svojich klientov, našu spoločnosť, našich kolegov a komunity, ktorým slúžime.

Globálny dosah

S pobočkami vo viac ako 130 krajinách je spoločnosť Marsh popredným svetovým poisťovacím sprostredkovateľom a poradcom pre riziká. Ponúkame sprostredkovateľské a poradenské služby a služby presadzovania nárokov zamerané na priemyselné odvetvia využívajúce údaje, technológie a analytické nástroje, aby sme našim klientom znížili celkové náklady na riziko.

Miestne odborné znalosti

S približne 45 000 kolegami na celom svete poskytujeme našim komerčným a individuálnym klientom postrehy, rady a podporu na miestnych trhoch, na ktorých pôsobia alebo na ktorých môže ich podnik čeliť rizikám. Pomáhame vám pochopiť jemné rozdiely poistenia, vývoj v oblasti regulácie a trendy rizík. Spolupracujeme s vami na investíciách, zmiernení rizika a optimalizácii vašich rizikových výdavkov.

 

Poskytovanie perspektívy a možností od roku 1871

Už 150 rokov klienti dôverujú spoločnosti Marsh, že im poradí v tých najťažších a najvýznamnejších časoch, čo im pomôže dosiahnuť úspech tým, že sa stanú odolnejšími a dosiahnu možné. S neustále sa objavujúcimi novými rizikami a príležitosťami vám pomáhame zorientovať sa v meniacom sa prostredí rizika, realizovať svoje ambiciózne ciele a zaistiť väčšiu bezpečnosť svojej budúcnosti.

130

krajín na celom svete, v ktorých pôsobí spoločnosť Marsh

150

rokov služby

45 000

špecialistov na celom svete

Kariéra v spoločnosti Marsh

Našou konkurenčnou výhodou sú naši ľudia. Vážime si ľudí, ktorí sú oduševnení, ľudskí, zvedaví a podnikaví a ktorí chcú niečo dosiahnuť na svojom pracovisku a v komunite. Našim cieľom je rozvíjať náš talent – a podporovať zmeny a inovácie v celom odvetví.

Správa vecí verejných