Skip to main content

Sociálna Zodpovednosť Podniku

Sme odhodlaní viesť obchodnú činnosť zodpovedným spôsobom za každých okolností, podporovať komunity, v ktorých pôsobíme, a pracovať na celom rade programov a činností.

Náš záväzok

Vzhľadom na to, že po celom svete rastie miera neistoty a zmien, veríme, že podpora komunít je dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Spoločnosti Marsh a Marsh McLennan sa môžu pochváliť spoločným úsilím a podporou komunít, v ktorých pôsobíme a v ktorých pracujú a žijú naši kolegovia. Náš záväzok vybudovať silnejší a odolnejší svet je hlboko zakorenený v presvedčení, že sme schopní pomôcť riešiť najväčšie výzvy spoločnosti, keď budeme spolupracovať a využívať naše spoločné znalosti, aby sme dosiahli zmenu. Naším cieľom je podporovať obchodný aj spoločenský vplyv týmito spôsobmi:

Budovanie odolnejšieho sveta

Dlhodobé blaho spoločnosti a sila globálnej ekonomiky závisia od našej schopnosti vytvoriť si udržateľnejší a inkluzívnejší svet. V roku 2008 naša materská spoločnosť, Marsh McLennan, založila Výbor pre otázky životného prostredia, sociálnych otázok a správy vecí (ESG), ktorý tvoria kolegovia zo všetkých našich štyroch spoločností, s cieľom identifikovať naše globálne priority v oblastiach ESG a napredovať v nich. Výbor ESG poskytuje pravidelné správy o kľúčových metrikách s cieľom zaistiť, aby naša spoločnosť riešila najurgentnejšie potreby našich komunít vrátane správy ľudského kapitálu a kybernetickej bezpečnosti. Oblasti ESG predstavujú kľúčový komponent stratégie spoločností Marsh a Marsh McLennan na zapojenie vedenia na každej úrovni vrátane predstavenstva spoločnosti. Prečítajte si viac o tom, ako spoločnosť Marsh McLennan pretvára možnosti v oblastiach životného prostredia, sociálnych otázok a správy vecí.

Spolupráca, ktorá má výsledky

Pri pomáhaní klientom a komunitám, ktorí čelia ťažkostiam, čerpáme z našich spoločných silných stránok. Každoročne tisícky pracovníkov v spoločnosti Marsh využívajú svoje obchodné zručnosti na budovanie odolnejších komunít. Naprieč celou spoločnosťou Marsh McLennan sme uzavreli spoluprácu s neziskovými organizáciami v oblastiach mentoringu a odolnosti voči pohromám, aby sme našim kolegom umožnili podporovať rizikové komunity. Tieto partnerstvá spoločnosti Marsh umožňujú objavovať nové spôsoby prinášania hodnoty po celom svete.

Globálni neziskoví partneri:
  • Nadácia Cherie Blair pre ženy: naši kolegovia sú mentormi v programe Mentoring Women in Business, ktorý poskytuje ženám v rozvojových a rozvíjajúcich sa ekonomikách zručnosti, technológie, siete a prístup k finančným službám potrebným na to, aby sa mohli stať úspešnými podnikateľkami.
  • Junior Achievement (JA): naši kolegovia majú príležitosť inšpirovať a pripravovať mladých ľudí na úspech v globálnej ekonomike, a to vzdelávaním študentov v oblasti pripravenosti pracovnej sily, podnikania a finančnej gramotnosti.
  • Missing Maps: V rámci mapatónov (Mapathons) kolegovia spoločnými silami sledujú satelitné snímky s cieľom dostať ohrozené komunity na oficiálne mapy. Humanitárne skupiny tieto mapy používajú na to, aby dokázali lepšie reagovať na pohromy a krízy v týchto oblastiach.

Posilňovanie postavenia našich kolegov na dosiahnutie zmien

Sústredíme svoje komunitné úsilie – Prostredníctvom nášho sociálneho programu, Marsh Cares, sa usilujeme našim kolegom poskytnúť prístup k celoročne prebiehajúcim dobrovoľníckym iniciatívam a vybaviť ich vedomosťami, nástrojmi a zdrojmi, pomocou ktorých môžu viesť zmenu a podporovať naše komunity. Či už v nich strávia len niekoľko hodín alebo sa zaviazali do nich dlhodobo prispievať, naši dobrovoľníci pomáhajú meniť, čo je v ich silách, a to všetko v prospech neziskových organizácií a komunít.

Naši dobrovoľníci v akcii