Risk resilience

Anticipation, forecasting, and agility. Essential tools for building a more resilient business.

Vaše odvetvie priemyslu

Prinášame bezkonkurečnú kombináciu expertízy v špecifickej oblasti priemyslu, hlboký intelektuálny kapitál a celosvetové skúsenosti so škálou rizík, ktorým čelíte.

Naše služby

Naše konzultačné a sprostredkovateľské služby a služby v oblasti likvidácie škôd podporované dátami, technológiou a analytikou napomáhajú lepšej kvantifikácii a manažovaniu Vašich rizík.

Marsh je svetovým lídrom v sprostredkovaní poistenia a poradenstve v oblasti risk manažmentu. Chránime a posúvame hranice možného, pričom pomáhame našim klientom uskutočňovať sny, dosahovať ciele a plánovať budúce príležitostí.

130

Podnikáme vo viac ako 130-ich krajinách

150

Viac ako 150 ročná história

40k

Viac ako 40 000 globálnych expertov / špecialistov