Skip to main content

Odolnosť voči riziku

Očakávanie, prognózy a agilita. Základné nástroje na vybudovanie odolnejšieho podnikania.

Vaše odvetvie priemyslu

Prinášame bezkonkurečnú kombináciu expertízy v špecifickej oblasti priemyslu, hlboký intelektuálny kapitál a celosvetové skúsenosti so škálou rizík, ktorým čelíte.

Naše služby

Naše konzultačné a sprostredkovateľské služby a služby v oblasti likvidácie škôd podporované dátami, technológiou a analytikou napomáhajú lepšej kvantifikácii a manažovaniu Vašich rizík.

Marsh je svetovým lídrom v sprostredkovaní poistenia a poradenstve v oblasti risk manažmentu. Chránime a posúvame hranice možného, pričom pomáhame našim klientom uskutočňovať sny, dosahovať ciele a plánovať budúce príležitosti.

130

Podnikáme vo viac ako 130-ich krajinách

150

Viac ako 150 ročná história

45k

Viac ako 45 000 globálnych expertov / špecialistov

Každý deň prichádzame s pozitívnymi zmenami

Marsh McLennan je dôveryhodný poradca svojich klientov po celom svete. Firma poskytujúca profesionálne služby ako žiadna iná, sme celosvetoví lídri v rizikách, stratégiách a v ľudských zdrojoch. Pomáhame klientom prosperovať v rýchlo sa meniacich časoch a technológiách, od priemyselnej revolúcie až k digitálnemu veku.