Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

Letecký priemysel a doprava

Letecký priemysel a doprava neustále podliehajú zmenám, čo spôsobuje vznik rizík. Spoločnosť Marsh vám pomôže lepšie porozumieť týmto rizikám a profitovať z jej strategických skúseností.

Užitočné informácie a inovácie vďaka najrozsiahlejším skúsenostiam v oblasti letectva v poisťovníctve, ktoré zastrešuje 300 odborníkov na celom svete.

Nové vybavenia a technológie, geopolitické záležitosti, nové globálne príležitosti a narastajúce nové potenciálne zodpovednosti. Pri toľkých zmenách v leteckom priemysle a doprave vám spoločnosť Marsh pomôže riadiť dnešné riziká, ale taktiež očakávať, čo na vás striehne za rohom.

Letecká bezpečnosť sa za posledné roky zlepšila, hodnota lietadla podieľajúceho sa na možnej strate však stúpla. V dnešnej dobe prenajímatelia berú lízing na novšie lietadlá a vyžadujú od leteckých spoločností, aby znášali oveľa vyššie poistené hodnoty s cieľom pokryť možné straty.

Globálny tím odborníkov spoločnosti Marsh z oblasti leteckého priemyslu a dopravy je v tejto oblasti aktívny desaťročia a klienti si pochvaľujú moderný a profesionálny prístup tímu podporujúci kvalitu. Rozsah týchto skúseností, ktoré zahŕňajú viac ako 150 rokov strávených v poisťovníctve v oblasti letectva, nám umožňujú v plnom rozsahu pochopiť vaše problémy a prinášať inovatívne riešenia, ktoré sú na mieru prispôsobené vašim potrebám. Ponúkame vám bohaté skúsenosti a vo vašom mene vyjednávame s poisťovňami, s likvidátormi nárokov na náhradu, likvidátormi strát tretích strán, s právnickými firmami a inými sprostredkovateľmi nárokov na náhradu.

Spoločnosť Marsh vám poskytne prístup k cenným zdrojom vrátane vedúcich informácií na trhu, analytiky, umiestnenia rizika, riešenia nárokov na náhradu, konzultácie rizík a špecializovaných vedomostí poradcu pre riadenie, ktorým je Oliver Wyman, ďalšia pobočka spoločnosti Marsh & McLennan Companies. Vďaka týmto skúsenostiam dokážeme vyjednávať najlepšie ceny a kryť riziko a poistné potreby vašej spoločnosti.

Spoločnosť Marsh ponúka vedomosti nielen v oblasti všeobecného poistenia v letectve, ale aj z oblasti leteckých spoločností, kde aktuálne disponuje 180 klientmi z oblasti leteckých spoločností, leteckého priemyslu a kozmonautiky.

Z týchto dôvodov mnohí menší aj väčší klienti volia spoločnosť Marsh, aby im pomohla znížiť ich celkové náklady na riziko, uvoľniť tak ich kapitál a robiť strategickejšie investície. Dôkazom hodnoty, ktorú ponúkame našim klienom, je, že sme sprostredkovateľom pre veľké množstvo leteckých spoločností, výrobcov, letísk, všeobecných leteckých prevádzkovateľov a rizík v oblasti kozmonautiky.