Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

KOMUNIKÁCIE, MÉDIÁ A TECHNOLÓGIE

Spoločnosti z oblasti komunikácií, médií a technológií čelia novým rizikám v neustále sa meniacom priemysle. Analytika a užitočné informácie spoločnosti Marsh vám pomôžu lepšie riadiť riziká.

Spoľahnite sa na zaužívanú globálnu prax s viac ako 10 000 uzatvorenými poisteniami pre spoločnosti v oblasti komunikácií, médií a technológií.

Vo svete komunikácií, médií a technológií (KMT) úspech závisí nielen na schopnosti efektívnej prevádzky a inovácie, ale aj na riadení nových rizík na rýchlo sa meniacom trhu.

Technologické spoločnosti sa posúvajú od hardvéru a softvérových balíčkov smerom ku cloudovým systémom a mobilnému softvéru, pričom bezpečnostná sekcia Komisie EÚ vyjadruje svoje obavy okrem iného o ukladanie údajov a neustálu aktualizáciu zákonov na ochranu osobných údajov. Spoločnosti musia rýchlo upraviť obchodné modely tak, aby splnili meniace sa zákonné požiadavky, potreby spotrebiteľov a dopyt na trhu.

Ak sa viacero obchodných činností klienta spolieha na služby, ktoré poskytujete, v hre je veľmi veľa a riadenie rizík je kľúčové. Narastá riziko poškodenia údajov a ďalšie kybernetické riziká. Nároky na náhradu v dôsledku zodpovednosti médií sa šíria spolu so vznikom nových formátov a distribučných kanálov. Problémy v dodávateľskom reťazci ohrozujú globálny tok hardvéru, softvéru a surovín. A konvergencia a spolupráca, obe medzi jednotlivými sektormi a v rámci sektoru, pretvárajú krajinu.

Zaužívaná prax spoločnosti Marsh disponuje vedomosťami v danom priemyselnom odvetví a poskytuje užitočné informácie, ktoré vám pomáhajú sebavedome rásť, porozumieť a riadiť tieto riziká vďaka najlepším nástrojom na hodnotenie rizík na trhu, analytiky údajov a technológie.

Pomocou týchto nástrojov a najobsiahlejšej databázy nárokov na náhradu v rámci sektora KMT dokážeme kvantifikovať expozície a priradiť im prioritu, pomáhame vzdelávať poisťovateľov, následne upraviť krytie v rámci úpravy rizikového profilu vašej spoločnosti. A vďaka najrozsiahlejším skúsenostiam v oblasti KMT máme vedomosti tohto sektora pre poskytovanie súrnych užitočných informácií, ktoré vám pomáhajú sebavedome rásť.

Porozumejte lepšie vášmu programu riadenia rizík, dosiahnite nižšie prevádzkové náklady a profituje z klesajúcej volatility.