Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

UBYTOVANIE, STRAVOVANIE A HERNE

Ubytovanie, stravovanie a herne predstavujú oblasti rastu, prinášajú však so sebou značné riziká. Náš globálny tím odborníkov vám pomôže chrániť sa pred neočakávanými udalosťami.

Vyše 700 uznávaných odborníkov na poistenie a riadenie rizík v oblasti ubytovania, stravovania a herní po celom svete.

Kasína, hotely a rezorty po celom svete. Luxusné lokality, nádherné pláže, zelené svahy s golfovými ihriskami, bazény a sauny, nádherné hotely. Trh je však preplnený a konkurenčný, prináša značné riziká – od kybernetických až po environmentálne a neustále meniace sa zákonné požiadavky.

Naši odborníci disponujú špecializovanými vedomosťami, skúsenosťami v danej oblasti a globálnymi zdrojmi potrebnými pre úspešné riadenie vášho sveta rizík – a vždy sú o krok vpred.

Na dnešnom trhu je kľúčové udržať krok s komplexnými zákonnými požiadavkami týkajúcimi sa oblasti ubytovania, stravovania a herní. Pritiahnutie a udržanie zamestnancov sú prioritou a výzvou, pričom najdôležitejšie je zabezpečenie bezpečnosti zamestnancov a hostí. Kybernetické útoky predstavujú hrozbu pre dôverné údajne zákazníkov a negatívne komentáre na sociálnych sieťach môžu materiálne ovplyvniť povesť a značku spoločnosti. Vytvorenie povedomia značky a prírastkovej hodnoty značky je v oblasti ubytovania, stravovania a herní narastajúcou prioritou.

Spoločnosť Marsh disponuje tímom so skúsenosťami v oblasti ubytovania, stravovania a herní. Naši odborníci na riadenie strát špecifických pre danú oblasť a nárokov na náhradu škody zdieľajú svoje vedomosti a zaužívané postupy s klientmi po celom svete poskytovaním inovatívnych a užitočných riešení. Pomocou vedúcich analytík spoločnosti Marsh a porovnávaním výkonností naši odborníci identifikujú vznikajúce rizikové trendy a vyvinú programy na riadenie straty, čím vám pomôžu predchádzať a riadiť riziká.

Napríklad, spoločnosti v oblasti ubytovania, stravovania a herní čelia čoraz viac komplexnejším rizikám týkajúcich sa bezpečnosti informácií a počítačovej bezpečnosti. Široké spektrum kybernetických rizík a rizík týkajúcich sa osobných údajov predstavuje potenciál pre výraznú hospodársku stratu a poškodenie povesti. Na environmentálnej úrovni sme počas rokov veľmi dobre zdokumentovali problémy týkajúce sa zariadení, ako sú napríklad lyžiarske strediská alebo golfové ihriská: od problémov s plesňou až po kontamináciu.

Zaužívané postupy v oblasti ubytovania, stravovania a herní môžu pomôcť znížiť vaše celkové náklady na riziko, umožnia vám robiť strategické obchodné rozhodnutia s istotou, čím v konečnom dôsledku zlepšujú vaše finančné výsledky.