Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

VEREJNÉ SUBJEKTY/VLÁDA

Verejné subjekty sú obmedzené rozpočtami a čelia komplexným výzvam. Na finančne výhodné riadenie vašim jedinečných rizík sú potrebné inovatívne stratégie.

Analytika, riadenie rizík a miestne tímy po celom svete nám umožňujú pre vás vyvíjať stratégie pre financovanie rizík ušité na mieru.

Organizácie vo verejnom sektore sú pod neustálym tlakom, aby poskytovali služby pri obmedzenom rozpočte. Okrem evidentných prevádzkových problémov, ktoré tým pádom vznikajú vašej spoločnosti, strategicky to pravdepodobne spôsobí posun vašej tolerancie rizika a ochoty riskovať. V prostredí s obmedzeným rozpočtom musia subjekty vo verejnom sektore hľadať rovnováhu medzi uplatňovaním príležitostí a riešením potrieb, ako je napríklad zastaralá infraštruktúra, pripravenosť na katastrofu, zodpovednosť za presadzovanie práva a pripravenosť na kybernetické riziko.

Efektívne riadenie rizík zohráva kľúčovú úlohu pri plnení týchto výziev. Toto je oblasť, kde vám môže spoločnosť Marsh pomôcť.

Spoločnosť Marsh má seriózny záväzok voči verejnému sektoru. Hlavnou derivačnou zložkou je odbornosť našich postupov v rámci verejných subjektov, ktoré sú našou súčasťou od vzniku našej spoločnosti. Tieto postupy sú štruktúrované tak, aby zabezpečili zdieľanie informácií a skúseností vo váš prospech.

Váš miestny tím má podporu našej národnej a globálnej siete viac ako 550 odborníkov spoločnosti Marsh v oblasti verejného sektoru, ktorí sa stanú vašimi dôvernými poradcami so zdrojmi a s rozsiahlymi vedomosťami v oblasti vládnych záležitostí. Náš globálny tím pre verejné subjekty pomáha viac ako 400 štátnym a miestnym vládam a iným verejným organizáciám, na plný úväzok monitoruje aktuálne trendy v priemysle zo všetkých uhlov pohľadu – zákonného, finančného, regulačného a poistného, aby sme vám mohli ponúknuť čo najlepšiu pomoc pre vašu stratégiu riadenia rizík a poskytnúť personalizované finančne výhodné riešenia určené na zmierňovanie rizík a straty.

Poradcovia spoločnosti Marsh dokážu najlepšie využiť hodnotu firiem Marsh & McLennan CompaniesGuy Carpenter, Mercer, a Oliver Wyman, aby vám poradili finančne výhodné riešenia pre riadenie rizík, a zároveň dokážu inovatívne využívať údaje analytiky a poistné modely, vďaka čomu dokážeme napadnúť vašu aktuálnu stratégiu pre financovanie rizík a poskytnúť vám hodnotu za vyložené peniaze prostredníctvom zaobstarania ochrany z poistenia.

Naši odborníci venujú svoj čas, aby porozumeli vašim potrebám a vašu stratégiu na financovanie rizík prispôsobia cieľom vašej spoločnosti. Efektívnosť podporíme aj sprostredkovaním ochrany z poistenia a odporučíme vám presunúť vaše riziko na trh až po tom, čo sme s vami riziko jasne definovali a odôvodnili. Naše skúsenosti v oblasti riadenia rizík a nárokov na náhradu škôd podporuje tento sústredenejší prístup a dokáže vám pomôcť odstrániť náklady z vašej prevádzky a zlepšiť odolnosť.

So spoločnosťou Marsh ako vašim dôverným poradcom pre riadenie rizík môžete reagovať na vznikajúce problémy a využívať príležitosti, ktoré prinášajú, a zároveň riadiť celkové náklady na riziko.