Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

NEHNUTEĽNOSTI

Dnešné prostredie nehnuteľností prináša komplexné výzvy a meniace sa riziká. Inovatívne riešenia spoločnosti Marsh a vedomosti v danej oblasti priemyslu vám pomôžu pohnúť sa vpred.

Viac ako 575 klientov v oblasti nehnuteľností po celom svete a poistné vo výške viac ako 1,1 miliardy USD po celom svete.

Vlastníci, prevádzkovatelia, manažéri a developeri nehnuteľností po celom svete čelia rôznym rizikám, ktoré môžu ovplyvniť ich obchodné činnosti. Stúpajúce náklady na stavbu a ceny pozemkov naďalej pretvárajú krajinu. Straty na majetku spôsobené požiarmi, prírodnými katastrofami alebo terorizmom môžu negatívne ovplyvniť podiel na trhu, výnosy, kapitál značky a hodnotu podielnikov, ako by to mohli spôsobiť aj úniky dát a/alebo kybernetické útoky.

Pomôcť dokážu zavedené postupy spoločnosti Marsh v oblasti nehnuteľností. Ponúkame globálnu sieť poradcov, ktorí sa venujú výhradne záležitostiam, ktorým čelia dnešné realitné spoločnosti. Poradenský tím spoločnosti Marsh pre majetkové riziko prináša desaťročia skúseností a poskytujú vám tak výhody na viacerých frontoch.

Naše zavedené postupy sa špecializujú na riešenie administračných zodpovedností pre komplexné realitné spoločnosti. Náš internetový informačný systém pre riadenie rizík, Marsh ClearSight, umožňuje vlastníkom, manažérom a developerom nehnuteľností identifikovať, kvantifikovať a riadiť riziká v rámci ich celého portfólia. Naše produkty poskytujú ucelené poistné riešenia obzvlášť pre viacgeneračný majetok, ktorý je ťažké poistiť.

Postupy spoločnosti Marsh v oblasti nehnuteľností vám môžu ušetriť náklady, umožniť prístup k rozsiahlejším podmienkam krytia a pomôcť profitovať z platformy zefektívnenia služieb. Toto všetko dokáže vašej spoločnosti poskytnúť výhodu oproti konkurencii.