Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

Šport, zábava a podujatia

Spoločnosti v oblasti športu a podujatí čelia narastajúcemu komplexnému súboru rizík. Je dôležité ich identifikovať, kvantifikovať a riadiť, aby sa znížili celkové náklady na riziko.

Tím spoločnosti Marsh je k dispozícii výborom organizujúcim podujatia, medzinárodným federáciám a takmer 50 percentám globálnych športových franšíz.

Medzinárodné federácie, národné vládne orgány, miesta konania športových a iných udalostí a iné organizácie aktívne v tomto dynamickom priemysle čelia mnohým rizikám. Katastrofa spôsobená človekom alebo prírodná katastrofa má vplyv na financie a prevádzku od zodpovednosti tretej strany až po poškodenie značky a povesti.

Spoločnosti z oblasti športu a podujatí nie sú odolné voči úniku údajov. Práve naopak, v dôsledku skutočnosti, že vlastnia citlivé údaje klientov, sú zraniteľnejší. Pre tieto spoločnosti je preto dôležité v boji proti kybernetickým rizikám zaujať komplexný prístup k riadeniu rizík.

Globálny postup spoločnosti Marsh v oblasti športu, zábavy a podujatí pomáha identifikovať, kvantifikovať a riadiť všetky tieto riziká. Ako vedúci poradca v oblasti rizík pre športový priemysel máme špecializované vedomosti a prieskum trhu, aby sme dokázali vytvoriť program riadenia rizík na základe jedinečných expozícií a obchodných cieľov vašej spoločnosti.

Vďaka značnej databáze v tejto oblasti priemyslu, ako aj porovnávaniu výsledkov a analytiky dokážeme poskytovať kvantitatívne užitočné informácie pre sebavedomú implementáciu strategických priorít. Naši odborníci s vami budú spolupracovať, aby vám pomohli identifikovať trendy rizík, predpokladať vznikajúce problémy a navrhnúť príslušné stratégie riadenia rizík pre vašu organizáciu.

Ak pochopíme expozície zo štyroch primárnych perspektív – nebezpečenstvo, financie, stratégia a prevádzka, môžeme vám pomôcť definovať optimálne stratégie pre riadenie vášho portfólia rizika, nájsť úroveň najlepšieho krytia, znížiť celkové náklady na riziko a zlepšiť celkový peňažný tok.

Prostredníctvom globálnej siete odborníkov na riziká, ktorí pomáhajú našim klientom maximalizovať výnosy a minimalizovať straty, táto skupina profesionálov získala svoju povesť ako líder v poskytovaní služieb v oblasti rizika a poistenia pre športový priemysel vďaka dôkladnému porozumeniu problémom, ktorým tento priemysel musí čeliť, a navrhovaním a dodávaním riešení pre efektívne riadenie rizík.