Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

ANALYTIKA

Kombinácia údajov, analytiky a technológie vám umožní získať celistvejší prístup k riziku, ktoré ovplyvňuje vaše obchodné rozhodnutia a je v súlade s cieľmi vašej spoločnosti.

Analytika vytvára programové úspory a až 10-násobný návrat investícií. Databáza spoločnosti Marsh zaznamenáva až vyše 300 miliárd USD v súhrnných nárokoch na náhradu škody.

Spoločnosti po celom svete sú čoraz viac zasiahnuté vznikajúcimi komplexnými problémami, ktoré by mohli materiálne ovplyvniť budúce ciele. V tomto rýchlo meniacom sa prostredí potrebujú obchodní lídri na riadenie rizík, rozdelenie kapitálu a dosiahnutie výsledkov viac ako historické náhľady. Musia dokázať vidieť aj za roh.

Divízia Marsh Global Analytics má jedinečné postavenie, aby vám pomohla. Využívame jedinečnú kombináciu údajov, analytiku a technológiu a klientom bez ohľadu na ich veľkosť v rôznych priemyselných odvetviach umožňujeme kvantifikovať a riadiť financovanie ich rizík a robiť informovanejšie obchodné rozhodnutia. Spoločnosti môžu vykonávať porovnávacie plánovanie s orientáciou na budúcnosť využívaním rozsiahleho súboru spoločnosti Marsh obsahujúceho nároky na náhradu škody, expozíciu a údaje o umiestnení v priemysle, veľkosť, geografiu a produkty. Pomáha im to dynamicky skúmať možnosti financovania rizika a stanoviť ich optimálne štruktúry financovania rizika a investície na zmiernenie rizika.

Najrozsiahlejšie súbory údajov v priemysle a rozšírenú analytiku poskytujeme prostredníctvom prelomovej mobilnej platformy Marsh Analytics Platform (MAP). Kombinuje pohľad na riziko orientovaný na budúcnosť s personalizovaným finančným prieskumom za účelom analýzy a merania poistiteľného aj nepoistiteľného rizika. Výsledne sa môžete s istotou pohnúť vpred vďaka strategickým obchodným rozhodnutiam a optimálne využívať kapitál, odblokovať možnosti a rozvíjať svoj obchod.

Platforma Marsh Analytics Platform (MAP)

Vďaka užitočným informáciám z platformy Marsh Analytics Platform (MAP) získate porovnávací pohľad na riziko, pohnete sa vpred s istotou so strategickými plánmi v dnešnom modernom rizikovom prostredí. MAP umožňuje dynamickú konverzáciu v reálnom čase o možnostiach financovania vášho rizika. Využívaním viackrokového postupu v rámci MAP môžete získať:

  • pohľad na riziko orientovaný na budúcnosť, využívať rozsiahly súbor spoločnosti Marsh obsahujúci nároky na náhradu škody, expozíciu a údaje o umiestnení - v priemysle, veľkosť, geografiu a produkt - a získate tak zreteľný a informovaný prehľad o možnej budúcej strate a volatilite.
  • personalizovaný prehľad, ktorý kombinuje vedúce modelovanie straty s analýzou kľúčových faktorov pre výkaz ziskov a bilanciu, umožňuje vám získať prístup k tolerancii rizika zohľadňujúc vašu jedinečnú pozíciu kapitálu.
  • Informované rozhodnutia o optimálnych štruktúrach financovania rizika alebo investíciách na zmiernenie rizika, dodávané transparentne do vašich hospodárskych nákladov na riziko (ECOR).
iMAP

iMAP spoločnosti Marsh je jediná mobilná analytická platforma pre priemysel a pomáha vám v reálnom čase prechádzať obrovské množstvá údajov súvisiacich s expozíciou, nárokmi na náhradu škody a informáciami o umiestnení – všetko dynamickým, personalizovaných a jednoduchým spôsobom.

Spoločnosť Marsh používa iMAP na hodnotenie financovania rizika pre tisícky klientov – od veľkých nadnárodných spoločností až po menšie, regionálne spoločnosti vo viacerých priemyselných oblastiach, vrátane letectva, chemického, stavebného, energetického priemyslu, finančných služieb, zdravotníctva, výroby, profesionálnych služieb nehnuteľností, distribúcie, dopravy a iných.

Hospodárske náklady na riziko (ECOR)

Bežné meranie rizikovej expozície, celkové náklady na riziko (TCOR), väčšinou nezohľadňuje fluktuáciu straty z roka na rok. V modernom rizikovom prostredí potrebujú senior lídri porozumieť a zohľadniť túto volatilitu. Naše meranie ECOR posudzuje volatilitu prostredníctvom predpokladaného rizika (IRC), ktoré pripočítavame k bežnej rovnici TCOR. IRC vypočíta náklady na volatilitu jedinečné pre každú spoločnosť pomocou kombinácie volatility rizika a nákladov na kapitál. Náš analytický rámec ECOR spája vykonávanie rozhodnutí týkajúce sa riadenia rizík a plánovania financovania rizík.

Databáza údajov globálnej straty (LDL)

Spoločnosť Marsh využíva databázu nekrytých nárokov na náhradu škody a získava tak jedinečnú pozíciu na zodpovedanie otázky „Aké straty by sme mohli utrpieť?“. Databáza údajov globálnej straty spoločnosti Marsh predstavuje viac ako 300 miliárd USD v súhrnných nárokoch na náhradu škody. Naša databáza obsahuje stratu v desiatkach krajín po celom svete a vo viac ako 20 priemyselných odvetviach, vďaka čomu poskytuje komplexnejší prehľad aktuálnych a vznikajúcich trendov v oblasti rizík.