Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

NÁROKY NA NÁHRADU ŠKODY

Svet nárokov na náhradu škody je komplexný a spoločnosť Marsh má rozsiahle skúsenosti v správe najväčších a najúspešnejších riešení.

Spoločnosť Marsh spravuje viac ako 70 000 nových nárokov na náhradu škody ročne a spolieha sa pri tom na 400 odborných poradcov v oblasti rizík po celom svete.

V neustále komplexnejšom riadení poistných nárokov na náhradu škody po celom kontinente globálny tím spoločnosti Marsh disponuje odbornosťou, vedomosťami o danom trhu a potrebnými vzťahmi pre poskytovanie inovatívnych riešení na mieru. Vyvíjame transparentné stratégie riešenia a pomáhame znížiť náklady na nároky na náhradu škody, či už ide o poistiteľné alebo nepoistiteľné riziká.

Pri oznámení nároku na náhradu škodu sa prostredníctvom odbornosti nášho tímu snažíme pre klienta získať čo najlepší výsledok a od poisťovateľov požadujeme výsledky. Siahame až na rezervy poisťovateľov a pred ich obnovením nároky na náhradu škody dôkladne skúmame, aby sme pomohli vyčistiť údaje a zabezpečili, že informácie dostupné pre poisťovateľov sú podľa možnosti čo najpresnejšie.

Naším cieľom je zabezpečiť, aby nevznikli žiadne prekvapenia a vaše nároky na náhradu škody sú uhradené v optimálnom čase, spĺňajú vaše očakávania a naša široká klientska základňa len potvrdzuje, že sme získali vedomosti a skúsenosti vo všetkých oblastiach priemyslu, máme vynikajúce vzťahy s kľúčovými rozhodujúcimi osobami v rámci tímov poisťovateľov pre nároky na náhradu škody a ich dodávateľmi.

Každý náš klient očakáva, že dostane vysokokvalitné služby týkajúce sa nárokov na náhradu škody od poisťovateľa alebo sprostredkovateľa a so spoločnosťou Marsh sa môžete spoľahnúť na nepretržitú komunikáciu vo forme najaktuálnejších informácií o postupe pri spracovaní nárokov na náhradu škody, pomoc a poradenstvo počas životnosti nároku a konkrétnu osobu pre riešenie nároku na oznamovanie nárokov na náhradu škody a podávanie správ o nehode.

Sme presvedčení, že vďaka rozsahu našich služieb v rámci nárokov na náhradu škody, ktoré zahŕňajú správu nárokov, poradenstvo a obhajobu týkajúcu sa nárokov, máme vynikajúcu východiskovú pozíciu na uplatňovanie schopností a poskytovanie zdrojov pre vyriešenie vašich problémov pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody.