Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

KLIENTSKE A TRHOVÉ TECHNOLÓGIE

Pomáhajú pri správe dát súvisiacim s rizikom, poistením a nárokmi na náhradu škody v rámci vašej organizácie.

Informácie o poistnom trhu z vyše 160 krajín a hodnotenia tisícov poisťovacích spoločností na celom svete.

Spoločnosť Marsh výrazne investuje do technológií, ktoré umožňujú našim klientom spravovať riziká jednoduchšie, efektívnejšie a účinnejšie. Tieto technológie súčasne uľahčujú spoluprácu medzi klientmi a ich tímami Marsh i medzi spoločnosťou Marsh a jej partnermi z radu poisťovateľov.

Technológia Marsh ClearSight (predtým známa pod názvom STARS) spája integrované aplikácie, analytiku a nástroje na spoluprácu s cieľom pomôcť klientom lepšie spravovať svoje riziká pomocou užitočných informácií získaných na základe dát. V skratke, Marsh ClearSight pomáha klientom konsolidovať ich informácie o rizikách a optimalizovať rozhodovanie o rizikách.

Platforma Marsh Analytics Platform (MAP) umožňuje klientom kvantifikovať a spravovať riziká ako nikdy predtým prostredníctvom jedinečného spojenia dát, analytiky a technológií. Toto komplexné riešenie podporuje naša firemná databáza globálnej straty, najlepšia v brandži, vyškolený celosvetový tím odborníkov v oblasti predaja a stovky zariadení s platformou na sprostredkovanie mobilného obsahu len pre priemysel (iMAP). Niektoré moduly iMAP budú klientom sprístupnené aj prostredníctvom technológie Marsh ClearSight.

Spoločnosť Marsh má navyše mnoho ďalších klientskych aplikácií. Viac o nich sa dozviete nižšie.

  • Služba Marsh Country Information od spoločnosti Axco Insurance Services, vedúceho celosvetového poskytovateľa poistných informácií, ponúka relevantné informácie o poistnom trhu a regulačných predpisoch z vyše 160 krajín. Obsahuje stručné zhrnutia a upozornenia pokrývajúce témy ako uznané/neuznané a povinné poistenia, legislatíva upravujúca poisťovanie a príslušné dane.
  • Marsh Global Policy Digest (GPD) je globálna databáza, v ktorej miestne tímy služieb spoločnosti Marsh konsolidujú dokumentáciu týkajúcu sa politík a pripravujú štandardizované zhrnutia umožňujúce manažérom rizík rýchly prístup k potrebných informáciám.
  • Marsh Market Information (MMI), nástroj pre informácie o finančnej kondícii poisťovacích spoločností, vám poskytuje jednoduchý prístup k podrobným a aktuálnym finančným údajom, hodnoteniam, novinkám a analýzam o tisícoch poisťovacích spoločností na celom svete.
  • Marsh SAT je online aplikácia, ktorá zjednodušuje vašu interakciu medzi tímami služieb spoločnosti Marsh v priebehu sprostredkovania poistenia a procesu starostlivosti. Táto aplikácia vám poskytuje globálny prístup k informáciám o poistných portfóliách a množstvu nástrojov pre našich klientov vrátane schém tímov, dokumentov a správ. Súčasne klientom umožňuje rýchlo si vyžiadať certifikáty, memorandá o poistení, poistné záruky a ďalšie.