Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

KYBERNETICKÉ RIZIKO

Kybernetické riziko predstavuje reálnu a univerzálnu hrozbu. Odborník dokáže vhodne prispôsobiť na mieru poistný produkt strategicky určený na prevenciu, prípravu a ochranu.

Hodnotenie kybernetickej bezpečnosti prebieha každodenne a modelovú správu o kybernetických rizikách si dalo vypracovať vyše 1 000 spoločností.

Podľa údajov vlády stojí kybernetický zločin len ekonomiku vo Veľkej Británii odhadom 38 miliárd USD ročne, no v Európe prekvapivo 68 % organizácií nevykonalo odhad finančného dopadu kybernetického útoku a len 25 % má reakčný plán pre prípady kybernetických udalostí.

Od hackerských skupín cez nespokojných zamestnancov až po aktivistov: riziká predstavované kybernetickými vyhrážkami môžu kedykoľvek ovplyvniť celú firmu. V súčasnosti sa spoločnosti na rôznych frontoch výrazne spoliehajú na technológie a ak si nezaistia príslušný poisťovací produkt, môže to viesť k poškodeniu značky a povesti, úniku dát, vyšetrovaniu zo strany regulačných orgánov, nespokojnosti podielnikov a finančným stratám.

Kybernetická špionáž a zraniteľnosť sú len dve kybernetické riziká, ktoré treba predpokladať pri zmierňovaní rizík a modelovaní kybernetických rizík ako súčasť rozsiahlejšieho hodnotenia kybernetickej bezpečnosti. Sú vaše údaje v bezpečí? Kvantifikovali ste kybernetické riziko? Aký je potenciálny dopad kybernetického incidentu vo vašej spoločnosti? Nedostatok kontroly nad dodávateľmi a externými organizáciami znamená, že predstavujú jeden z hlavných zdrojov zraniteľnosti firemných sietí. Je na to vaša firma adekvátne pripravená?

Spoločnosť Marsh ak sprostredkovateľ poistenia má riešenie. Ponúkame rôzne riešenia na správu a prenos rizík, ktoré vám umožnia stanoviť, spravovať a efektívne reagovať na kybernetické hrozby, ktorým vaša spoločnosť každodenne čelí. S našou odbornosťou vyžadovanou národnými vládami a lídrami v brandži sú naši odborníci na kybernetickú oblasť na čele poisťovacieho trhu, pričom neustále zohľadňujú najnovšie a najnebezpečnejšie kybernetické riziká.

S usmernením spoločnosti Marsh vaša spoločnosť získa viacrozmernú a ucelenú stratégiu pre celý podnik: oblasť operácií, súladu, pre právnu oblasť, financie, komunikácie a pre predstavenstvo. Zadefinujeme vaše riziká a navrhneme účinný program na riadenie kybernetických rizík s cieľom chrániť vašu spoločnosť.