Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

FINANČNÁ A PROFESNÁ ZODPOVEDNOSŤ

Náš tím odborníkov pre vás navrhuje riešenia na ochranu vašej spoločnosti pred rizikom zodpovednosti a vy sa tak môžete plne sústrediť na svoju firmu.

Viac ako 1100 kolegov po celom svete pomáha klientom z viac ako polovice vedúcich 20 európskych spoločností kapitalizáciou trhu.

Počet rizík, ktorým dnes čelíte, je výrazný a neustále rastie: kybernetické riziká, vrátane porušenia dát a krádeže osobných údajov, ako aj zlyhanie a prerušenia technológií, politická nestabilita vrátane terorizmu a sociálnych nepokojov, zmeny zo strany regulačných orgánov, zodpovednosť riaditeľov a úradníkov, krádež majetku zamestnancov či iných pracovníkov a poškodenie profesionálnej povesti.

Pri poskytovaní služieb verejnosti, či už ako poradca, firemný poradca, poradca pre riadenie alebo v inej profesnej úlohe, potrebujete poistenie finančnej a profesnej zodpovednosti, ktoré je šité na mieru vašim expozíciám a obchodným potrebám.

Zavedené postupy spoločnosti Marsh v divízii Financial & Professional (FINPRO) vám pomôžu predpokladať, modelovať a riadiť hrozby pre vašu firmu. Naša vedúca analytická platforma na trhu poskytuje informácie pri rozhodnutiach týkajúcich sa rizík, umožňuje nám vyvíjať kľúčové užitočné informácie a pomôcť vám identifikovať trendy a očakávať možné problémy. S podporou Marsh & McLennan Companies tvoríme celistvejšie riešenia šité na mieru vašej organizácie, takže sa môžete plne sústrediť na príležitosti.

Spoločnosť Marsh s vedúcou pozíciou na trhu vzdeláva poisťovateľov o rizikách vašich spoločností a prispôsobuje krytie, aby bolo možné zvládnuť špecifické problémy. Naše komplexné riešenia zahŕňajú profesnú nedbanlivosť a zodpovednosť vedenia, našu odbornosť a špeciálne riziká, ako aj riešenia pre transakčné a politické riziká.

Výsledne vám dokážeme ponúknuť stabilitu, bezpečnosť a ochranu pre vašu spoločnosť, umožníme vám zvládnuť výzvy a príležitosti využívať s istotou.

Zločinnosť a podvody

Vernostné krytie spoločnosti Marsh v prípade zločinnosti môže pomôcť pri ochrane vašej spoločnosti pred stratou peňazí, záruk a iného majetku v dôsledku nečestných činov. Pokrýva straty v dôsledku nečestnosti zamestnanca, ako aj straty voči tretím stranám spôsobené krádežou, ak sa potvrdila.

Zodpovednosť riaditeľov a úradníkov

Riaditelia a úradníci (D&O) v spoločnosti nedokážu znížiť komplexnosť obchodného, legálneho a regulačného prostredia. Čo však môžu urobiť, je podniknúť kroky na ochranu ich vlastného majetku – prostredníctvom kombinácie silného vedenia spoločnosti, širokej podnikovej náhrady škôd a programu na prenos rizika, ktorý zahŕňa program poistenia zodpovednosti D&O vysokej kvality.

Zodpovednosť za škodu pri výkone zamestnania

Dnešné obchodné prostredie spôsobuje, že spoločnosti sú náchylné na rôzne formy rizika pri výkone zamestnania, vrátane sexuálneho obťažovania, výpovede porušujúcej zmluvu a súdov v dôsledku diskriminácie, čo spôsobuje stále vyššie škody. Tieto riziká nemusia mať len finančné následky, ale môžu spôsobiť neopraviteľné škody v zmysle poškodenia dobrého mena spoločnosti. Spoločnosť Marsh má riešenie.

Zodpovednosť za chyby a nepozornosť

Spoločnosť Marsh vám pomôže ochrániť vás pred najviac prehliadanou, ale potenciálne zničujúcou expozíciou v zmysle zodpovednosti spoločnosti v dnešnej dobe: chyby a nepozornosť (E&O). Právna definícia: „Skutočný alebo plánovaný čin, chyba alebo nepozornosť, nepravdivý, zavádzajúci výrok alebo porušenie fiduciárnych povinností alebo iných povinností vykonané pri poskytovaní alebo neposkytnutí profesionálnych služieb.“ V týchto prípadoch spoločnosť Marsh ponúka krytie zodpovednosti E&O.

Fiduciárna zodpovednosť

Riaditelia a úradníci často musia sedieť na dvoch stoličkách: na jednej pri riadení spoločnosti a vykonávaní rozhodnutí v mene „zriaďovateľa“, na druhej pri implementácií týchto rozhodnutí ako splnomocnenec podľa zákona o dôchodkovom zabezpečení. Aby ste boli chránení pred rizikami a nárokmi na náhradu škody pri vyššie uvedených prípadoch, spoločnosť Marsh vám ponúka krytie fiduciárnej zodpovednosti.

Únos a výkupné

Rukojemnícke udalosti sú pravdepodobné hlavne u zamestnancov nadnárodných spoločností, dodávateľov, firiem so zamestnancami, ktorí cestujú medzi jednotlivými krajinami, majetní jednotlivci a ich rodiny. Spoločnosť Marsh ponúka široký rozsah služieb ako odpoveď na ohrozenie osôb, povesti značky a majetku, ktoré obmedzujú právnu zodpovednosť.

Professional Liability

Marsh’s professional liability coverage can protect your service organization or legal practice, helping defray the cost of legal defense following a claim for an error, omission, or negligence in the performance of your professional services. Some insurance policies also provide coverage for privacy violations and breaches of computer security.