Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

VÝTVARNÉ UMENIE, ŠPERKY A MINCE

Odborníci spoločnosti Marsh na výtvarné umenie, šperky a mince pomáhajú chrániť jedinečné a nenahraditeľné veci. To vyžaduje odborné znalosti a skúsenosti.

Samostatné zariadenie s globálnymi odborníkmi zabezpečuje výrazné využitie trhu s poistným krytím viac ako 1,1 miliardy USD.

Keďže hodnota výtvarného umenia a šperkov neustále stúpa, mnohí v nich vidia možnosť výhodného investovania a hodnota nenájdeného ukradnutého umenia alebo šperkov sa šplhá až na miliardy.

Či už ide o umenie, šperky alebo vzácne kovy, rozumieme, akú ceny môžu mať tieto predmety a to je dôvodom, prečo je účinná ochrana prostredníctvom poistenia taká dôležitá. Tím spoločnosti Marsh s odbornosťou na mince je jedným z vedúcich sprostredkovateľov v tejto oblasti poistenia. Poskytujeme vám odbornosť a vedomosti odborníkov, či už ťažíte, vytvárate, predávate, vystavujete, spravujete a/alebo prepravujete cennosti.

Nás tím numizmatikov je aktívny vyše 30 rokov a jeho súčasťou sú uznávaní odborníci riadiaci globálne účty. Spoločnosť Marsh disponuje najrozsiahlejším tímom numizmatikov a ich klientská základňa zahŕňa mnohé popredné spoločnosti v každej oblasti priemyslu, v ktorej sme aktívni.

Náš interný tím vám pomôže upevniť hlavné podmienky krytia, ktoré vám poskytnú väčší výber a kontrolu nad tým, ako poistíte vaše predmety a ako sa bude postupovať v prípade urovnania možných nárokov na náhradu škody. Náš uznávaný tím pre nároky na náhradu škody vám navyše poskytne vysoko kvalitné a účinné služby, aby ste mohli čeliť akejkoľvek výzve v súvislosti s nárokmi na náhradu škody, ktorú zažijete.

Spoluprácou s numizmatologickým tímom spoločnosti Marsh získate vedomosti a skúsenosti, aby ste mohli vytvoriť, spravovať a riadiť riešenia, ktoré sú šité na mieru vašim individuálnym potrebám.

Hotovosť a cennosti pri preprave (CVIT)

Tento poistný produkt je určený pre spoločnosti, ktoré spravujú a/alebo prepravujú cennosti, vrátane hotovosti, diamantov a šperkov, vzácnych kovov a zábezpek. Rozsah krytia je široký, zahŕňa vašu zodpovednosť za akúkoľvek fyzickú stratu alebo poškodenie hotovosti alebo cenností, za ktoré ste zodpovední, či už pri preprave, uskladnení alebo počas ich spracovania. Našim cieľom je poskytnúť vám krytie, ktoré je tak rozsiahle, ako vaša zodpovednosť, ktorú prijímate podľa zmluvy so zákazníkom.

Výtvarné umenie

Spoločnosť Marsh poskytuje podmienky na mieru pre každú oblasť umenia a zbierok, v preprave alebo na mieste, a zahŕňa: maľby, sochy, starožitnosti, nábytok, starožitné knihy, rukopisy, sklo, keramiku, rekvizity a memorabílie, klasické filmy a zvukové nahrávky, textílie, šperky, klasické autá, prírodovedné zbierky, knižnice, mince a známky. Nezáleží na tom, aké rôznorodé a rozsiahle je vaše portfólio zbierok, problémy riešime spolu s vami, aby sme vám mohli poskytnúť to najlepšie dostupné poistné riešenie.

Jewellers’ Block

Z baní až do predajne, tento poistný produkt pokrýva všetky transakcie v diamantoch, drahokamoch a šperkoch uchovaných priamo na mieste alebo v depozitnom trezore. Spoločnosť Marsh vyjednáva krytie za cestovné a osobnú prepravu spolu s tovarom v rámci alebo mimo mesta, za výstavy a veľtrhy a za tovar na zásielku s inými obchodníkmi, sprostredkovateľmi alebo výrobcami. Numizmatický tím spoločnosti Marsh je taktiež jedným z vedúcich sprostredkovateľov pre riziká z gravírovania, laserového gravírovania a leštenia.