Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

ZAHRANIČNÉ POISTENIE

Od záplav až po terorizmus, riziko je rôznorodé a uznávaný sprostredkovateľ Marsh pre zahraničné poistenie je tu, aby vám pomohol.

Spoločnosť Marsh hrdo slúži 2100 klientom po celom svete s viac ako 11 pobočkami a 300 sprostredkovateľmi poistenia s poistným 2,7 miliardy USD.

Globálne ekonomické prostredie sa naďalej vyvíja, prináša komplexné problémy a meniace sa riziká. Chcete zmeniť dynamiku dodávky a dopytu medzi poisťovateľmi a kupujúcimi silného poistenia vo váš prospech v najrozsiahlejších lokalitách? Hľadáte rýchlosť pri dodávaní?

Zabezpečením komplexného krytia na mieru a dodávaním inovatívnych riešení, ktoré pomáhajú chrániť pred možnými drahými stratami, uznávaný sprostredkovateľ zahraničného poistenia spoločnosti Marsh, Bowring Marsh, vám môže poskytnúť riešenia prenosu rizika, porovnávania výsledkov a vyjednávania nárokov na náhradu škody pomocou jeho globálnej siete zahraničných poistení. Predstaví vám rizika kvality, poskytne vysokokvalitné informácie o poistení, technické vedomosti, odbornosť v danej oblasti priemyslu, zabezpečí vyjednávania a poskytne globálnu sieť.

Úzko s vami spolupracujeme na vytvorení možností zahraničného poistenia na mieru, ktoré by zodpovedalo vašim obchodným rizikám a expozíciám. Vďaka dôkladnému pochopeniu problémov priemyslu dokážeme inovovať, prispôsobiť, navrhnúť a uzatvoriť programy poistenia u medzinárodných poisťovateľov.

Nachádzame sa vo všetkých hlavných medzinárodných uzloch poistenia, náš tím 300 sprostredkovateľov poistenia spájajú ich komplexné skúsenosti a dôkladné vedomosti týkajúce sa rizík našich klientov. Sme schopní zabezpečiť zoči-voči vyjednávanie s osobami oprávnenými rozhodovať, aby sme vám pomohli určiť, ku ktorému poisťovateľovi pristúpiť na danom medzinárodnom trhu. Zahŕňa to majetok, príčinné súvislosti, terorizmus a energetiku a služby spojené s užívaním, ťažbu a biologické vedy.

Vďaka pobočkám v Spojenom kráľovstve, v Írsku, v kontinentálnej Európe, v Ázii, na Strednom Východe, v Latinskej Amerike, v Spojených štátoch a Bermudách riadime ceny a krytie, medzinárodných a domácich poisťovateľov staviame do konkurencie a diferencujeme riziko, či už idete uzatvoriť strategické poistenie, ste vystavení prírodným katastrofám, uzatvárate poistenie pre rozsiahlu škodu na majetku a/alebo voči tretím osobám v dôsledku charakteru vašej prevádzky alebo máte nežiaduce skúsenosti s nárokmi na náhradu škody.