Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

SLUŽBY NADNÁRODNÝM KLIENTOM

Riešenie rizík, riešenia a riadenie poistných programov vyžaduje globálny záber, disciplinovaný proces a konzistentné služby.

Vyše 400 kancelárií vo viac ako 100 krajinách, ktoré obsluhujú vyše 20 000 nadnárodných spoločností a ich pobočiek.

S globálnym obchodovaním prichádza spojenie poistných trhov a príslušných regulácií, pričom oboje sa riadia rozdielnymi pravidlami a colnými predpismi. Rozdielne nariadenia a miestne normy komplikujú spôsob, akým nadnárodné spoločnosti riešia rôzne riziká, napríklad súvisiace s vlastníctvom/príčinnými súvislosťami, s politikou, s poistením pohľadávok a špeciálne riziká.

Spoločnosť Marsh disponuje globálnymi znalosťami, disciplinovaným procesom a hlbokými skúsenosťami, na základe ktorých pomáha nadnárodným spoločnostiam riadiť riziká podnikania na viacerých trhoch. Prinášame medzinárodné perspektívy, aby sme vám pomohli pochopiť rôznorodé záležitosti, napríklad novovznikajúce riziká, jemné odlišnosti miestnych trhov a ďalšie prvky, ktoré ovplyvňujú nadnárodné a intraregionálne poistné riešenia. Na základe našich zavedených postupov Poistenie, regulačné záležitosti a dane (IRT) dodávame relevantné a aktuálne informácie o regulačných a daňových záležitostiach pre konkrétny región, takže klient môže predvídať novovznikajúce problémy a robiť informované obchodné rozhodnutia.

Spoločnosť Marsh vám rovnako môže ukázať vplyv cezhraničných poistných programov a poskytnúť vám poradenstvo v oblasti realizácie stratégie s viacnásobným krytím, ktorá pomôže riadiť vaše riziká na globálnej úrovni.

Kľúčom k nášmu úspechu je disciplinovaný proces spoločnosti Marsh a jej vnímavé služby. Uplatňujeme centralizovaný, efektívny prístup prostredníctvom používania našich vlastných „Pravidiel cesty“ a naša celosvetová sieť slúžiaca na spoluprácu poskytuje konzistentné, opakovateľné obsluhovanie medzinárodných a miestnych poistiek, hoci aj na vzdialenejších miestach sveta.

Či podnikáte vo dvoch či v dvadsiatich krajinách, spoločnosť Marsh vám pomôže:

  • rýchlo reagovať na novovznikajúce výzvy a čeliť im,
  • chápať miestne vládne pravidlá a regulácie,
  • robiť informované rozhodnutia a posudzovať účelovosť nákladov, krytia a súladu,
  • riadiť svoj program a optimalizovať jeho hodnotu.
Poradenstvo

Poradcovia divízie Marsh Služby nadnárodným klientom pomáhajú našim klientom a kolegom tak, že:

  • držia krok s globálnymi rizikami a poistnými záležitosťami,
  • vedú naše služobné kancelárie na celom svete pri dodávaní globálnych poistných riešení naprieč líniami krytia.

Poskytujeme jedno kontaktné miesto, ktoré pomáha spravovať globálne programy naprieč vašimi skupinami výrobkov vrátane medzinárodnej zodpovednosti, vlastníctva, finančnej a profesionálnej oblasti a medzinárodnej prepravy. Naši odborníci plynulo hovoria viacerými jazykmi. Mnohí naši odborníci žili a pracovali mimo svojich domovských krajín, vďaka čomu sú veľmi vnímaví voči miestnemu podnikateľskému prostrediu, colným záležitostiam, normám a podmienkam.

Efektívny prístup

Odborníci divízie Marsh Služby nadnárodným klientom riadia komplexné globálne programy pomocou štandardizovaného pracovného postupu. S týmto jasne definovaným a efektívnym prístupom naše realizačné tímy a odborníci na priemyselné sektory smerujú svoje špecializované znalosti na jedinečné jemné rozdiely globálnej stopy vášho podniku.

Dodávame aktuálne a presné informácie o vašich globálnych programoch a pomáhame rovnomerne implementovať vašu filozofiu riadenia rizík. Vy máte výhodu jedného realizačného miesta podporovaného erudovanou sieťou, ktorá spája rôzne smery podnikania, priemyselné odvetvia a geografické oblasti.

Globálna sieť

Globálna integrovaná sieť spoločnosti Marsh zahŕňa vyše 400 kancelárií vo viac ako 100 krajinách a ponúka tieto výhody:

  • vytvorenie dôveryhodných vzťahov naprieč našou nadnárodnou sieťou,
  • miestni odborníci skúsení v obsluhovaní riadených hlavných podkladov programov a nezávislých miestnych poistiek,
  • konzistentné služby na celom svete,
  • užitočné informácie o miestnych trhoch, predpisoch regulačných orgánov a súvisiace perspektívy, a chápanie kultúrnych noriem, jemných rozdielov a osobných vzťahov.
Konzultácie v oblasti predpisov regulačných a daňových orgánov súvisiacich s poisťovaním

Súlad s požiadavkami regulačných a daňových orgánov sa stal pre seniorských výkonných pracovníkov a manažérov rizík v nadnárodných spoločnostiach veľmi dôležitý. Mnohí vyžadujú služby divízie Marsh Konzultácie v oblasti predpisov regulačných a daňových orgánov súvisiacich s poisťovaním (IRT).

Ponúkame vám dôkladné chápanie a znalosti v oblasti globálneho a miestneho poistenia a daňových pravidiel. Naša sieť miestnych odborníkov dodáva aktuálne informácie o predpisoch súvisiacich s poisťovaním a o zmenách v daňovej oblasti približne v 70 krajinách v reálnom čase. Poskytnú vám podporu a informácie, ktoré potrebujete na zhodnotenie rizík v oblasti predpisov regulačných orgánov a daní súvisiacich s poistením v rámci vašich poistných programov a programov alternatívneho financovania rizík na celom svete.