Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

POLITICKÉ RIZIKO

Nedávne politické otrasy a teroristické útoky zvýšili geopolitické napätie sprevádzané celosvetovým zintenzívnením politických rizík pre zahraničných investorov.

Celosvetové poistné krytie poistenia politických rizík 350 miliónov USD a klienti so štruktúrovanými úvermi.

Za niekoľko uplynulých rokov viacero podnikov hľadalo rast v zámorí a na rozvíjajúcich sa trhoch, ktoré predstavujú veľkú výzvu. Geopolitické prostredie je však čoraz neistejšie, ako vidieť aj v Mape politických rizík spoločnosti Marsh.

Za posledné roky sa ukázalo, že aj v zdanlivo pokojných krajinách a regiónoch sa môžu situácia veľmi rýchlo zmeniť. Spoločenská nerovnosť a rapídne politické zmeny, podporované sociálnymi médiami, sú čoraz nepredvídateľnejšie. Toto riziko siaha od rozvíjajúcich sa trhov až po tie tradičné.

V oblasti politického rizika, kde je často náročné zostaviť krytie, vám spoločnosť Marsh môže pomôcť pri riadení problémov naprieč rôznymi trhmi a regiónmi na celom svete. Ako vedúci sprostredkovateľ vám môžeme pomôcť dojednať vhodnú poistku na krytie rizík, ktorým čelíte, a chrániť vás pred poprenými nárokmi na náhradu škody. Náš tím celosvetovo prepojených odborníkov ponúka talent, analýzu, pevné vedenie a geografické pokrytie s cieľom získať prístup k poistným riešeniam od mnohostranných agentúr a rozvojových bánk, ktoré dokážu ponúknuť krytie v špeciálne náročných právnych prostrediach.

Vďaka kombinácii miestnej odbornosti a celosvetovej prítomnosti môžeme získať kapacitu, ktorú potrebujete, a za podmienok, ktoré spĺňajú jedinečné potreby vašej organizácie. Často sprostredkúvame poistky s limitmi vyššími ako 1 miliarda USD. To nám umožňuje znížiť celkové náklady na riziko a súčasne chrániť váš majetok.