Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

SLUŽBY SÚKROMNÝM KLIENTOM

Navrhujeme poistné riešenia na ochranu vášho životného štýlu, ale i vášho dedičstva a zaisťujeme vám tak trvalý duševný pokoj.

Divízia Marsh Služby súkromným klientom je poverovaná ochranou životného štýlu a dedičstva už takmer 50 rokov.

Spolu s rastom vášho čistého imania sú aj finančné riziká čoraz zložitejšie. Divízia Marsh Služby súkromným klientom (PCS) už vyše 35 rokov pomáha jednotlivcom a rodinám chápať tieto riziká a za účelom ich riešenia im poskytuje poradenstvo ohľadom poistenia a riešenia na riadenie rizík.

Váš vzťah s divíziou Marsh PCS sa začína komplexnou analýzou rizík s cieľom pochopiť vaše jedinečné potreby a profil. Na základe týchto informácií zostavíme osobný program poistenia vlastníctva a zodpovednosti, konkrétne prispôsobený vášmu životnému štýlu.  V priebehu vášho vzťahu s divíziou Marsh PCS budete mať špeciálneho osobného poradcu pre oblasť rizík, ktorý monitoruje váš program v priebehu času a pomáha zabezpečiť, aby držal krok s vašou meniacou sa finančnou situáciou.

Pracujeme s najlepšími národnými špecializovanými poisťovateľmi poskytujúcimi služby jednotlivcom a rodinám, aby sme vám pomohli vybrať si vhodné prispôsobené poistné riešenia.

Analýza osobných rizík

Keď s nami pracujete, začneme vytvorením dôkladnej analýzy vášho jedinečného osobného rizikového profilu a potrieb v rámci poistenia. To je základný prvý krok procesu, v rámci ktorého vám poskytujeme individuálne prispôsobené poradenstvo, odporúčania a riešenia. Najprv zanalyzujeme vašu expozíciu rizikám na základe vášho majetku a životného štýlu, aby sme identifikovali potreby ochrany vašich aktív a zodpovednosti. Ďalej vyhodnotíme vaše jestvujúce poistné programy a poistky, aby sme stanovili adekvátnosť krytia a identifikovali nedostatočné alebo nadmerné krytie.

Prispôsobené poradenstvo

Na základe toho, čo sme pri analýze osobných rizík zistili o vás a vašich potrebách vám následne poradca pre oblasť osobných rizík ponúkne konkrétne možnosti a odporúčania na posilnenie vášho poistného programu. Naše poradenstvo nebude vychádzať len z vašich osobných pomerov, ale aj z našich rokov skúseností s ochranou úspešných jednotlivcov a rodín. Poskytujeme aj prístup k službám zmierňovania strát s cieľom chrániť vaše vlastníctvo, cennosti a majetok.

Obhajovanie nárokov na náhradu škody

Keby ste niekedy mali utrpieť škodu, k dispozícii bude člen nášho tímu obhajcov špecializovaných na nároky na náhradu škody, ktorý s vaším poisťovateľom vysporiada nároky na náhradu škody vo vašom mene. Obhajca vašich nárokov na náhradu škody vám poskytne aj podporu a poradenstvo v celom procese vysporiadania nárokov na náhradu škody.