Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

ZODPOVEDNOSŤ ZA PRODUKTY A STIAHNUTIE PRODUKTOV

Výzvy v priebehu životnosti produktu sú jedinečné a stiahnutie produktov môže poškodiť povesť spoločnosti.

Strategicky umiestnení globálni špecializovaní sprostredkovatelia poistenia stiahnutia produktov ponúkajú vašej organizácii širokú podporu.

Riziká zodpovednosti za produkty pre mnohé firmy stále rastú a sú dané tendenciou získavať diely alebo zložky potravín z častí sveta s nedostatočným dohľadom regulačných orgánov. Ak sa vyskytne problém, udalosť zodpovednosti za produkt môže ovplyvniť značku, povesť a cenu akcií spoločnosti.

Bezpečnosti produktov sa v uplynulej dekáde venovalo v médiách veľa priestoru a potenciálny dopad stiahnutia produktov je značný, zahŕňa výrazné straty trhového podielu, poškodenie značky a povesti, vysoké súdne poplatky, náklady na uvedenie do poriadku a náklady na zotavenie. Vaše produktové portfólio môžu ovplyvniť aj požiadavky legislatívy EÚ a nedostatok zreteľnej analýzy hlavných prevádzkových rizík vo vašej organizácii.

Globalizácia a konsolidácia priemyslu v rámci zodpovednosti za produkty znamená, že nároky na náhradu škody sú vo všeobecnosti čoraz vyššie a často zasahujú viacero právnych systémov. Navyše v dôsledku spájania obchodu a technológií sa naďalej zvyšujú expozície, kvôli čomu je pre výrobcov, distribútorov a dodávateľov čoraz dôležitejšie zabezpečiť si poistenie zodpovednosti za produkty.

V spoločnosti Marsh vám poskytneme rôzne formy podpory – od analýz historických poistiek, cez zhromaždenie, organizáciu a analýzu informácií o nárokoch na náhradu škody, identifikáciu a organizáciu nealokovaných nákladov až po modelovanie alokácie strát, plánovanie vyúčtovacích schém, jednania s poisťovateľmi a vytvorenie alebo zlepšenie účtovných systémov poistenia.

Nebezpečenstvá nesprávne riadeného stiahnutia produktov môže byť devastačné pre vašu povesť. Spoločnosť Marsh vám poskytne riešenia, nech sa nachádzate kdekoľvek v rámci dodávateľského reťazca, pre široký sortiment produktov. Naším cieľom je identifikovať najvhodnejšie spustenie vášho produktu a potom naplánovať vhodný program stiahnutia produktu, ktorý uspokojí vaše potreby.

Na riadenie tohto rizika je k dispozícii mnoho kľúčových poistiek dostupných na samostatnej báze. Patria medzi ne poistenie kontaminovaných produktov, poistenie stiahnutia produktov v automobilovom priemysle, poistenie stiahnutia produktov vo farmaceutickom priemysle pre produkty reštaurácií, spotrebného tovaru a baliarní.

Okrem štandardného krytia môžete získať zo služby krízovej reakcie a nebude vás to stáť nič navyše. Konzultanti špecializovaní na stiahnutie produktov sú k dispozícii 24 hodín denne, aby vám pomohli riadiť a zmierniť dopad incidentu v prvotných fázach krízy. Je to časť stratégie spoločnosti Marsh ošetrujúcej stiahnutie produktov, ktorá obsahuje 14 bodov a začína sa fázou stanovenia a implementácie, poskytuje stratégiu stiahnutia produktov svetovej triedy, následne prechod na špeciálne úlohy s prispôsobenými riešeniami pre každý špecifický problém a vyššie uvedenú aktívnu reakciu na stiahnutie výrobkov.