Ľutujeme, stránky Marsh.com nepodporujú váš prehliadač.

Aby ste mohli stránky čo najlepšie využívať, prejdite na podporovaný prehliadač:

X

POISTENIE POHĽADÁVOK

Poisťovanie pohľadávok narastá, chráňte preto svoje pohľadávky a bilanciu pomocou riadneho poistenia pohľadávok a kupujúcim ponúknite atraktívne podmienky.

Profituje z viac ako 300 odborníkov na poistenie pohľadávok v 50 krajinách s krytím 650 miliónov globálne.

Podľa ECB počas nedávnej finančnej krízy došlo k nárastu využívania poistenia pohľadávok, čo prináša hrozby, ale aj príležitosti. Prostredníctvom skúseného odborného tímu spoločnosť Marsh poskytuje portfólio služieb týkajúcich sa poistenia pohľadávok, ktoré pomôžu ochrániť finančné výsledky vašej spoločnosti, zvýšiť rast a zabezpečiť výhodnejšie finančné podmienky.

Senior manažéri a riaditelia majú značnú zodpovednosť pri zabezpečovaní, aby boli všetky riziká pre trvalú udržateľnosti ich spoločnosti pod kontrolou a riadené. V rámci plnenia povinností pri riadení spoločnosti sa môže stať, že riziká týkajúce sa pohľadávok prehliadnete. Vplyv zlého dlhu na obchod však môže byť katastrofálny.

Skutočnou hodnotou poistenia pohľadávok, okrem základnej ochrany bilancie, je, že zabezpečuje nielen lepší peňažný tok a znižuje úverovú mieru, ale umožňuje aj zvýšenie celkovej úrovne financovania bankami. Vytvára bezpečnú platformu pre vytváranie obchodných vzťahov s novými partnermi a výrobkami alebo na nových trhoch vám prináša voči konkurencii výhodu oproti iným spoločnostiam, ktoré využívajú vlastné bilancie, aby tieto riziká mohli financovať.

Globálne vzťahy spoločnosti Marsh s poisťovateľmi využívame strategicky na získanie čo najlepšej hodnoty pre vás a zamestnávame tím odborníkov, ktorí sa sústredia len na poistenie pohľadávok a dôkladne rozumejú tejto tematike, poistnému trhu a dostupným riešeniam. Napríklad, európska farmaceutická spoločnosť nedávno znížila svoje ročné poistné na polovicu (úspora 2,3 miliónov USD) a profitovala z výrazného zlepšenia krytia vďaka spolupráci so spoločnosťou Marsh ako sprostredkovateľom.

Máme samostatný tím na riadenie nárokov na náhradu škody v zmysle poistenia pohľadávok, ktorý vám poskytuje služby riadenia nárokov na náhradu škody, ako aj služby obhajcu. Dokážeme tak skrátiť trvanie vyrovnania a zlepšiť váš finančný tok, ako aj zmierniť riziko odmietnutia nárokov na náhradu škody a s tým spojený dopad na ziskovosť.

Zavedené postupy spoločnosti Marsh v rámci divízie poistenia pohľadávok pomáhajú predajcom riadiť riziká týkajúce sa pohľadávok a mnohé ďalšie obchodno-finančné záležitosti – poskytovaním riešení pre poistenie pohľadávok po celom svete. Naša skupina globálnych klientov je jedinečná, máme medzinárodne riadený tím, ktorý zabezpečuje riešenie pohľadávok vo viac ako 50 krajinách. Naša skupina riešení pre veriteľov zmierňuje finančné riziká a zlepšuje úvery prostredníctvom štruktúrovaných riešení pohľadávok, podľa ktorých sú rozsiahlejšie prevody atraktívnejšie pre veriteľov a financujúce strany, a tým pádom zlepšuje aj hospodársky rast.

Zavedené postupy v rámci divízie poistenia pohľadávok v spoločnosti Marsh pre vás zabezpečia poistné podmienky a naprogramujú štruktúry, ktoré minimalizujú vaše náklady a súbežne maximalizujú úroveň vašej ochrany.