Skip to main content

Görmek İstediğimiz Değişime Öncülük Etmek

Her çalışanımıza öncelikle bir birey olarak saygı duyuyoruz; ayrıca düşünce, kanaat ve yetkinlik çeşitliliğinin müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesinde önemli rol oynadığına inanıyoruz.

Şirket genelinde tek misyon, tek vizyon ve tek amaç yaratırken, günlük iş faaliyetlerimize çeşitlilik ve çalışan katılımının dahil edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Değerlerimiz ve ilkelerimiz paralelinde her çalışanımıza öncelikle bir birey olarak saygı gösteriyoruz, çünkü çalışanlarımız en değerli varlığımız.

"Kapsayıcılık" olgusunu çalışma prensiplerimizden biri haline getirmemizin nedenlerinin başında çeşitli fikirlere, tecrübelere ve geçmişlere açık olmanın iş arkadaşlarımız, müşterilerimiz ve en nihayetinde işimiz için yararlı olduğunu düşünmemiz geliyor.

Dünya standartlarında yetenekleri destekleyen kapsayıcı bir kültürü ve tüm çalışanlara büyüme ve başarılarımıza katkı sağlama fırsatının sunulduğu karşılıklı saygıya dayalı bir çalışma ortamı taahhüt ediyoruz.

Marsh Başkan ve CEO'su John Doyle'un öncülük ettiği Küresel Çeşitlilik ve Çalışan Katılımı Konseyi, şirketin iş, fonksiyon ve bölgelerinde çeşitliliğin desteklenmesi konusunda çalışır. Konsey, bölge ve işletmeye özel girişimler geliştirmek, sonuçları raporlamak ve nihai olarak hedefleri gerçekleştirmek için bölgeler ve işletmelerle birlikte küresel standartlar belirler ve uygular

Marsh liderleri ile ortak bir şekilde çalışan konseyin çeşitlilik ve çalışan katılımı ile ilgili hedefleri:

  • Şirket içerisinde çeşitlilik ve çalışan katılımı ile ilgili hedefleri ve çalışmaları desteklemek.
  • Marsh çalışan kaynak grupları için icra komitesi üyesi ve yönetici sponsor olarak görev yapmak.
  • Yeni çeşitlilik ve çalışan katılımı inisiyatiflerini denemek.
  • Çeşitlilik ve çalışan katılımı inisiyatifleri için bütçe önerilerini desteklemek.
  • Şirket içi veya şirket dışı konferans ve etkinliklerde çeşitlilik ve çalışan katılımının sözcüsü gibi hareket etmek.
  • Marsh içerisinde çeşitlilik ile ilgili sürdürülebilir açık iletişimi sağlamak.
  • Marsh çalışan kaynak gruplarına katılarak veya grup etkinliklerinin tanıtımını yaparak desteklemek.  

Küresel çapta konseyin odaklandığı alanlar:

  • Liderlik ve sorumluluk.
  • Yetenek kazanımı ve gelişim.

Marsh'ta Kariyer

Marsh'ta veya Marsh & McLennan Şirketlerinden herhangi birinde kariyer yapmak ister misiniz?