Skip to main content

Kargo ve Lojistik

Şirketinizin ürünü en değerli varlığınızdır. Marsh'ın uzman kargo ve lojistik ekibi, ürününüzün hareket ve depolama risklerini belirlemenize ve uygun sigorta koruması ile risk azaltma düzeylerini belirleyerek ürününüzü güvence altına almanıza yardımcı olabilir.

Kargo ve lojistik sektörü büyük bir dönüşüm geçiriyor. Pandeminin sonucu olarak, lojistik ve ulaştırma endüstrisinin entegrasyonu hızlandı. Dijitalleşme ve müşteri beklentileri, mevcut sektör paydaşlarını ve yeni katılımcıları uçtan uca ürün sunumunda daha fazla hız ve kontrol aramaya itiyor.

Kargo ve lojistik ekibimiz, tüm tedarik zincirini kapsayan sigorta programları geliştirmek için en son teknoloji ve risk yönetimi stratejilerini kullanır. Amacımız size daha fazla risk anlayışı ve görünürlük sunup, kargo gönderilerinizi korumaktır.

Dijital çözümler, veri ve analizler, tesisler ve risk yönetimi hizmetleriyle sigorta programlarında sürekli olarak yenilik yapıyoruz. Entegre tazminat talebi yönetimi hizmetlerimiz sayesinde maliyetleri azaltmanıza ve talep geri kazanımlarını geliştirmenize yardımcı oluyoruz.

Çok uluslu ürün sahiplerinden küçük paket şirketlerine ve küresel lojistik sağlayıcılarına kadar her ölçekten işletmeye hizmet veriyoruz. Tedarik zinciri genelindeki risklerinizi yönetmenize ve azaltmanıza yardımcı olacak ölçeğe, kapsama ve pazar mevcudiyetine sahibiz.

Küresel SSS

Çoğu taşımacılık şirketinin kayıp ve sorumluluk için kendi sigortası olsa da, kapsam yetersiz veya anlaşmalarla kısıtlanmış olabilir ve gönderinin tam değeri için geri ödemeyi sınırlandırabilir. Bu, bir şirketin taşımacılık şirketinden geri ödeme alma fırsatı olmadan kaybolan veya hasar gören mallar üzerinde önemli miktarda para kaybettiği bir duruma yol açabilir. Kargo sigortası, taşıma sırasında malların fiziksel kayıp veya hasarlarına karşı size tazminat sunar ve taşıma sırasında geçici depolamadaki malları da kapsar.

Kargo sigortası, taşıma sırasında ve/veya geçici depolama alanında varlıkların değerini koruyan bir risk yönetimi aracıdır. Ürün sahiplerini, malların imha edilmesinden veya teslim edilmemesi nedeniyle potansiyel olarak önemli mali kayıplardan korur. Ayrıca belirli satış sözleşmelerinin bir parçası olarak da gereklidir. Bazı durumlarda, satıcılar mallar varış noktasına ulaştıktan sonra bile yeterli sigorta sağlamakla yükümlüdür. Yeterli kargo sigortası yaptırılması, yurt dışından ithal edilen veya bir kredi mektubu ile sevk edilen malların satın alımını finanse etmesi istendiğinde, genellikle risk finansörleri veya bankalar tarafından uygulanan bir gerekliliktir.

Herhangi bir taşımacılık yoluyla mal, ürün veya emtia sevk eden taraflar.

Kargo sigortası fiyatlandırması, taşınan malların değerlemesi ve algılanan riske göre hesaplanır. Kargonun değeri, kargo sahibinin isteğine ve değerleri nasıl hesapladığına bağlı olarak özelleştirilebilir. Örneğin ürünlerinizin sigortalı değeri, malların ticari fatura değerini (müşteriden ödeme olarak aldığınız miktar) taşıma maliyetine ekleyerek belirlenebilir. Ayrıca ek masrafları karşılamak için fazladan %10 ücret alınır. Alternatif değerleme seçenekleri; değişim maliyeti, kararlaştırılan değer ve satış fiyatıdır.

Lojistik, malların küresel tedarik zincirinde düzenlenmesi ve/veya taşınmasıdır. Kesin sigorta kapsamı gereklilikleri, her bir operasyonun faaliyetlerine göre belirlenmelidir. Ancak lojistik sağlayıcıların temel faaliyeti diğerlerinin mallarının bakımı, gözetimi ve kontrolü olduğundan, temel sigorta kapsamı kargo yasal yükümlülüğüdür.

Lojistik sigorta ürünleri; taşımacılık, depolama veya bu faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgilenen herhangi bir tarafa koruma sağlar. Bunlar arasında kamyon taşımacılığı şirketleri, taşıma komisyoncuları, antrepo operatörleri, gemi sahibi olmayan ortak taşıyıcılar (NVOCC), gümrük komisyoncuları ve nakliye komisyoncuları bulunur.

Bu; her bir faaliyete, limitlere, kayıplara, sözleşmeye bağlı yükümlülüğe, geçerli anlaşmalara, yurt içi veya uluslararası mal hareketine ve operasyon boyutuna bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Kilometrenin brüt kargo makbuzları, her zaman diğer tüm ilgili maruziyet bilgileriyle birlikte derecelendirme amaçları için kullanılır.

"Müşterek avarya", bir gemi veya kargonun herhangi bir kısmının gönüllü olarak feda edilmesinden ya da bir gemiyi ve kargonun geri kalanını korumak için yapılan harcamadan kaynaklanan bir kayıptır. Gemi sahibi müşterek avarya beyan ettiğinde, gemi sahibi ve tüm kargo payları, zarara ilişkin masrafları orantılı olarak paylaşacaktır. Bu masraflar genellikle kargo sigorta poliçeniz kapsamında karşılanır. Bu tür kayıplar önemli olabilir ve kargonun serbest bırakılması için teminat mektupları gerektirebilir. Sigorta şirketi tarafından bir teminat mektubu düzenlenir ve bu mektup, sigortalının katkı payı yükümlülüğünü karşılamak için bir anlaşmadır.