Skip to main content

Eğitim

Eğitim kurumları, geçici ve öngörülemeyen bir ortamda başarılı olmak için çok çeşitli olan riskleri değerlendirmeli, önceliklendirmeli ve yönetmelidir. Marsh bünyesindeki uzmanlarımız, itibarınızı ve kârlılığınızı etkileyebilecek risklere karşı direncinizi artıracak stratejiler geliştirmenize yardımcı olur.

Eğitim kurumları, küresel çapta çeşitli zorluk ve risklerle karşı karşıya kalmaktadır. COVID-19 pandemisi, geleceğe dair belirsizliği artırarak pek çok akademik kurumda liderlerin mevcut iş ve eğitim modellerini ve bunlarla ilişkili risklerini yeniden düşünmelerine yol açmıştır. Geleneksel mal ve kaza risklerinin ötesinde okula kayıt, uzaktan eğitim, siber güvenlik ve kampüs güvenliği riskleri birçok kurum için önemli endişe kaynaklarıdır.

Risk yönetimi, bu dalgalanmayı durdurmaya giden yoldur ve hızla değişen dünyamızda, güçlü bir risk danışma ekibi oldukça değerli kalmaktadır. Marsh’ın Eğitim Uygulamaları, eğitim ortamını ve eğitim ortamına has riskleri anlar. Bu riskleri düzgün bir şekilde ele almazsanız itibarınız, kârlılığınız ve hatta kurul ve mütevelli hesap verebilirliğine ilişkin artan kamu ve hükûmet talepleri karşısında ayakta kalmanız bile etkilenebilir.

Dinamik risk haritalama teknolojimiz ile desteklenen risk değerlendirme kabiliyetimiz ve risk yönetimine yönelik danışmanlık yaklaşımımız sayesinde mali ve operasyonel risklerinizi kıyaslamanıza, ölçmenize ve yönetmenize yardımcı olabiliriz.

Küresel SSS

Günümüzün gelişen akademik ortamında, eğitim kurumları her zamankinden çok daha çeşitli risklerle karşı karşıyadır. Eskiden eğitim kurumları; tesis işletme giderleri, eğitim bütünlüğü, kampüs güvenliği ve kadro gibi personel konularında geleneksel riskleri yönetmek zorunda kalıyordu.

Çevrim içi öğrenme ve dağılmış kampüslere COVID-19 pandemisinden önce geçilmeye başlanmış ve bu konudaki tekliflere olan ihtiyaç hızlanmıştı. Bu değişiklikler, beraberinde eğitim kurumları için siber güvenlik, uzaktan akademik bütünlük ve okullara kayıtların sürdürülmesi gibi farklı bir dizi risk ve zorluk getirmektedir.

Eğitim kurumları, bazılarını kendi başlarına yönetebildikleri, bazılarında ise bir risk danışmanının yardımına ihtiyaç duydukları çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Akademik ortamlardaki düzgün bir şekilde ele alınamayan riskler, kurumun itibarına ve kârlılığına zarar verebilir.

Risk yönetiminin en önemli aşaması önleyici çalışmalardır. Bir risk önleme stratejisi geliştirirken risklerinizi ve maruz kalma durumlarınızı belirlemeli ve ölçmelisiniz. Bunun yanında, tüm risklerin önlenmesi mümkün olmadığından bir kriz müdahale planı da oluşturmanız önemlidir.

Risk maruziyetleri, ideal olarak dahili ve harici paydaşların yanı sıra nitelikli bir risk danışmanının da yer aldığı görüşmelerde belirlenip ölçülmelidir. Akademik kurumunuzdaki çeşitli risklere dair destekleyici verilerin toplanmasına rehberlik edecek bir içgörü, risklerin önceliklendirilmesi konusundaki görüşmelerde nesnel bir temel sağlayacaktır. Günümüzün risk danışmanları, genellikle veri toplama ve analizi konusunda yardımcı olan ve böylelikle risk maruziyetlerinizi daha iyi ölçmenizi sağlayan gelişmiş risk değerlendirme araçları kullanır.

Risk danışmanları, bir akademik kurumun çeşitli riskleri hakkında değerli verileri toplayıp değerlendirebilir, riskleri önceliklendirmenize yardımcı olur ve küresel akademik ortamdaki büyük resme veya ortaya çıkan risklere dair fikir verebilir. Ayrıca kriz zamanlarında, deneyimleriyle kurumunuza rehberlik edebilecek risk yönetimi uzmanlarının desteğine sahip olmak faydalı olacaktır.