Skip to main content

Eğlence

Değişen medya tüketim alışkanlıkları ve seçenekleri çağında Marsh, eğlence kuruluşlarının ve promotörlerin riski en aza indirme ve azaltma ile cesur riskler alma arasında denge kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmış kritik bilgiler sunar ve risk yönetimi stratejileri konusunda tavsiyeler verir.

COVID-19 salgını, insanların eğlence ve etkinlik tüketme şeklini değiştirdi. Konserler, sinemalar, tiyatrolar ve festivaller kapanırken akış hizmetlerinin popülerliği arttı. Üretim devam ediyor ve yüz yüze eğlence etkinlikleri yeniden başlıyor olsa bile tüketiciler evdeki deneyimleri canlı deneyimlerle harmanlamaya devam edebilir. Medya ve eğlence şirketleri, bulundukları konumdan bağımsız olarak tüketicilerle etkileşim kurmanın ve tekrar rekor gelir elde etmenin yeni yollarını belirliyor.

Küresel ve yerelleştirilmiş bir temelde düzenli olarak tüketilebilir içerik sunmaya yönelik artan baskı, mevcut risklerin potansiyel olarak çok büyük olduğunu gösteriyor. Sette bir dizi kaza olması, sanatçıların sahneye çıkmaması, doğal ya da insan kaynaklı ani devasa felaketler ve COVID-19 salgını gibi öngörülemeyen olumsuz olaylar, kapsamlı acil durum planlarında dikkate alınmazsa kuruluşların kârını negatif şekilde etkileyebilir.

Marsh'ın eğlence sektörü uzmanları, dünyanın önde gelen etkinlik promotörleri, prodüksiyon şirketleri ve medya kuruluşlarından işletme sahipleri, organizatörler ve paydaşlarla birlikte çalışıyor. Eğlence etkinliği sigortası ve risk azaltma planları geliştirmek için bu müşterilerle çalışma deneyimimiz, kuruluşunuzun sayısız beklenmedik olaya karşı gerekli finansal korumaya ve dayanıklılığa sahip olmasına yardımcı olabilir.

Küresel SSS

Eğlence inanılmaz derecede çok yönlü bir sektördür. Bu nedenle sektörle ilişkili riskler, doğal olarak aynı şekilde kapsamlı ve karmaşıktır.

Örneğin bir film prodüksiyonu, yeniden çekim gerektiren gecikmeler yaşayabilir ve başka şekillerde filmin mali destekçilerinin, oyuncularının ve ekibinin para kaybetmesine neden olabilir. Farklı bir açıdan baktığımızda haber kuruluşları veya düzenli yayın yapan kuruluşlar, farkında olmadan yanlış bilgiler sunarak kuruluşa karşı iftira davası açılmasına neden olabilir.

Diğer taraftan izleyicileri, sanatçıları, sponsorları, etkinlik alanının kendisini (ör. olumsuz hava koşulları), etkinliğe dahil olan yapıları veya araçları etkileyen kötü durumlar nedeniyle canlı eğlence sektöründe maliyetler ve yükümlülüklerin sayısı artabilir. Diğer sıra dışı ancak geçmişte gerçekleşmiş olan tehlikeler arasında hayvan ölümleri, atlarla ilgili yükümlülükler, sanatçıların sahneye çıkmaması, siyasi risk ve hatta kaçırılma veya terör de yer alır.

Eğlence etkinliği sigortası bilgileri, sigorta yaptırmayı planlayan kuruluşa ve sigorta şirketleri tarafından sunulan hüküm ve koşullara bağlıdır. Bununla birlikte çoğu paket; mülkiyet, zayiat, işçi tazminatı ve eğlence etkinliği dahilindeki bireyleri, mülkiyeti ve konumları kapsayan yükümlülük sigortasını içerir.

Aktörler, müzisyenler ve diğer sanatçıların gösterileri için dünyanın dört bir yanına uçakla seyahat etmesi nedeniyle seyahat sigortası, eğlence etkinliği sigortasına sıklıkla dahil edilen bileşenlerden biridir. Belirli prodüksiyonlara veya etkinliklere özel olan risklere yönelik diğer kapsam artışları, duruma göre poliçeye eklenebilir.

Sanatçı sigortası, bu sanatçıları işe alan veya sanatçıların hizmetlerinden faydalanan kuruluşlar yerine doğrudan sanatçılar için geçerlidir. Bireyleri (aktörler, dansçılar, komedyenler) veya grupları (turneye çıkan müzik grupları, tiyatro grupları) kapsayabilir. Sahneye çıkan hayvanlar bile sanatçı sigortası kapsamına girebilir.

Bu kapsam türü, çok farklı şekillerde sunulabilir. Sanatçılara yönelik mülkiyet ve zayiat çözümleri arasında işçi tazminatı, araç sigortası, inşaat riski ve artırılmış kapsam/artırılmış zayiat kapsamı yer alabilir. Mali yükümlülük maddeleri (vekil, medya, siber suç ve kaçırılma fidyesi/şantaj yükümlülüğü için), özel kaza ve sağlık sigortası ya da uluslararası yargı alanlarında geçerli kapsam da sunulabilir.